Néhány hete arra kértem az Urbanista olvasóit, hogy írják meg, mire kíváncsiak a főpolgármester-jelölteket indító pártok programjából – én pedig felteszem a kérdéseket nekik. Nem politikáról, nem ideológiáról és nem kritikákról szólnak az interjúk, hanem szigorúan városfejlesztési és -üzemeltetési kérdésekről. A Jobbik programjáról Staudt Gábor, főpolgármester-jelölt nyilatkozott az Urbanistának.

 
EGYÉNI KÖZLEKEDÉS

A belső kerületekben nagyon problémás az autóközlekedés. Állandó dugók, parkolóhiány zavarja az autósokat, míg másokat épp az autók zavarnak...

A belváros autóforgalmát egyértelműen csökkenteni kell. Ezt azonban nem büntetéssel, hanem jutalmazással lehet elérni. Ha a tömegközlekedés tiszta, gyors, pontos, az emberek maguktól is átszoknak rá, nincs szükség a dugódíj bevezetésére.

És új parkolóhelyekre?

Jelenleg kevés a parkolóház a belvárosban. Mindenképpen meg kell vizsgálni, hol lehet további parkolóhelyeket teremteni, például új ingatlanok építésénél nagyobb mélygarázs kialakítását kell előírni. A parkoltatásnak mindenképpen önkormányzati kézben kell lennie, azt nem lehet átadni különböző cégeknek. Ugyanakkor a parkolóhelyek hiánya rámutat arra, hogy általában helyhiány van a városban: több parkolóhelyre van szükség, de több sétálóövezetre és zöldfelületre is. A közlekedési programunk fontos része, hogy a közlekedés minél nagyobb részét tereljük a felszín alá, így rengeteg értékes terület szabadul fel.

Ennek óriási lehet a költsége...

Itt nem fúrt alagutakról, hanem kéregvasutakról van szó. Ha ésszerűen használjuk fel a forrásokat, akkor ezek nem megvalósíthatatlanok. Például csak a négyes metró építésének és a Margit híd felújításának költségéből föld alá lehetett volna vinni valamennyi fővárosi villamosvonalat. Természetesen ez nem megy egyik napról a másikra, először az új villamosvonalakat kell automatikusan a felszín alatt kiépíteni, azután lehet a meglevőket folyamatosan kéreg alá vinni.

Hogyan fejlesztenék a kerékpáros közlekedést?

Mint minden problémát, ezt is ugyanoda vezethetjük vissza: a helyhiányra. Ha a tömegközlekedést és idővel az autóforgalom egy részét felszín alá tereljük majd, több hely jut a kerékpárosoknak is. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, jelenleg nem a kerékpárutak hiánya jelenti a legfőbb problémát, sokkal inkább a rossz levegő. Fel kell oldani a kerékpárosok és az autósok közti ellentétet is. Nem lehet egymás ellen uszítani az embereket azzal, hogy az egyik felet büntetjük – például a dugódíjjal. Olyan komplex megoldást kell találni, ahol nem valakinek az oldalán állunk.

Mit terveznek a rakpartokkal?

Elképzelhetőnek tartjuk a rakparton az autóutak bővítését, bár nem biztos, hogy erre szükség lesz. Jelenleg a dugók nagy részéért a rosszul ütemezett, párhuzamosan zajló felújítások a felelősek, ezek helyes megszervezésével sokkal kevesebb torlódás lesz a városban.

Terveznek újabb Duna-hidat? Esetleg gyalogoshidat?

Két új Duna hídra is szükség van, egyre a Galvani út magasságában Csepel felé (Albertfalvai híd) és egy másikra Aquincum magasságában (Római híd). Ez komoly városfejlesztési hatásokkal jár a hidak közvetlen környezetében: az egyes hidak lábánál mini városközpontokat alakítanánk ki. A két híd az új körvasútsori körúthoz kapcsolódik majd.

Az aluljárók többsége nem akadálymentes...

Nem is értem, hogy lehet még kampánytéma ez a kérdés, hiszen uniós kötelezettségünk az  akadálymentesítés, természetesen haladéktalanul meg kell oldani ezt a problémát.KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Terveznek-e új villamosvonalakat?

Fontos lenne az 1-es villamos összekötése a 47-essel, a 3-as összekapcsolása a ráckevei HÉV-vel, vagy a 17-es és a 42-es meghosszabbítása.

Kisföldalatti meghosszabbítása?

A kisföldalattit egyik irányban a Nagy Lajos király útja alatt az Örs vezér térig kell meghosszabbítani, a másik irányban a Deák tér – Clark Ádám tér – Krisztina krt. – Moszkva tér – János kórház – Budagyöngye vonalon. Ez részben megfelel a már említett kéreg alá vitt villamosvonalak tervének.

Kettes metró és a gödöllői HÉV összekapcsolása?

Mindenképpen! A kettes metrót a másik irányba is folytatni kell, a Déli pályaudvartól az Alkotás út – MOM park – BAH-csomópont – Sasadi út vonalon haladva a XI. kerület határán lévő virágpiacig.

Négyes metró folytatása?

Egyik irányban az Őrmezei és Gazdagréti lakótelep érintésével ki kell vinni a már említett virágpiacig. Itt egy P+R parkolóhoz és a meghosszabbított ketteshez kapcsolódna. A másik irányban – több szakaszban – tovább kell vezetni a Pólus Centerig, ahol szintén egy P+R parkoló és a hármas metró végállomása lenne.

Ötös metró megépítése (vagyis a csepeli HÉV-ek összekötése föld alatt a szentendreivel)?

A Millenniumi Városközponttól föld alatt vezetjük tovább a csepeli HÉV-et. A Boráros térnél egy csomópontot kell kialakítani, ahol összekapcsolódhat a ráckevei HÉV, csepeli HÉV, 2-es, 21-es és 24-és villamosok útvonala. Innen tovább a HÉV városi gyorsvasútként folytatja az útját a Belváros irányába, és a 2-es villamos, majd a 2-es metró vonalait használva rákapcsolódik a szentendrei HÉV vonalára.

Külső körvasútsor bevonása?

A körvasút nem szerepel a terveinkben, csak a már említett körvasútsori körút.

Gondolkoznak-e a taxitársaságok szabályozásán, tarifák egységesítésén stb.?

Szeretnénk a taxitársaságokat a közösségi közlekedés fontos részévé tenni, ezért folyamatosan egyeztetünk velük. Nagyjából egységes a szakma véleménye abban, hogy akár önkorlátozásokra is hajlandók lennének, csak hogy kiszorítsák a „hiénákat”. Ami az önkormányzat feladata lehet, az a több droszt kiépítése – ma alig ötödannyi hely van, mint amennyi taxi –, esetleg el lehet gondolkodni azon, hogy az olyan területeken, ahol nem gazdaságos buszjárat indítása, hogyan lehetne bevonni a taxisokat.
 
 
KÖZREND

Hogyan oldanák meg a hajléktalankérdést?

Nagyon egyszerű: vannak hajléktalanok, akik szeretnének visszatérni a társadalomba és vannak, akik nem. Akik szeretnének, azok megkapják a lehetőséget: munkát, ételt, hajlékot stb. Akik nem, azoknak el kell hagyniuk a közterületet – ez az ő választásuk, ők döntöttek úgy, hogy a törvényen kívülre helyezik magukat.

Lennének-e csendrendeletek, kötelező záróra, alkoholvásárlási tilalom stb.

Budapest világváros, kellenek részek, ahol lehet szórakozni – de természetesen ez nem folyhat a lakók nyugalmának a megzavarásával. A legfontosabb itt a tervezhetőség: a lakóknak és a vállalkozóknak is tudniuk kell, milyen helyre költöznek, illetve hol nyitnak boltot. Ha szabályokat folyton változtatjuk, azzal mindkét félnek csak ártunk.

Kialakítanának-e türelmi zónákat?

A prostitúcióval kapcsolatban a legfontosabb, hogy a kapcsolódó főbb bűncselekményeket visszaszorítsuk. Ilyen a kitartottság, az emberkereskedelem vagy a kábítószer-kereskedelem. Sokan nem is gondolnak arra, hogy magát a prostitúciót nem lehet büntetni, csak ezeket a kísérő jelenségeket. Ha előkerül a türelmi zónák ügye, akkor mindenképpen társadalmi vitára kell bocsátani.

Nem rég tiltották be a dohányzást a fővárosi aluljárókban. Terveznek további szigorítást?

Nem tervezünk külön szigorítást, de az egész Unióban visszaszorul, illetve visszaszorítják a dohányzást, amit természetesen követni fogunk. Komolyabb problémát jelentenek az eldobált csikkek – főleg azért, mert a dohányosok legtöbbször nem tudják hova helyezni azokat.


VÁROSTERVEZÉS

Van olyan övezet, amelyet kiemelten fejlesztenének?

Nem szeretnék kiemelni egyetlen területet sem, a célunk az, hogy egy lüktető egységgé váljon a város, amit a közlekedés tart egyben.

Van-e elképzelés a Városliget, a Vár, a Duna komplex fejlesztésére?

A Városliget ügyét társadalmi vitára kell bocsátani, és egy modern pihenőövezetté kell alakítani. A Várról elsőre a mélygarázs építése ugrik be, ami tűrhetetlen, azt ki kell vizsgálni. A fejlesztésnél a műemlékvédelem szempontjait kell előtérbe helyezni. A Dunát Budapest új főutcájává kell varázsolni: bevonni a közlekedésbe, a turizmusba. A hídlábak legtöbb helyen kihasználatlanok például, ott jó lenne kialakítani különböző kereskedelmi, vendéglátó központokat. Rendezni kell a sok állóhajó ügyét, amelyek jó része – például az északi részen – roncs, helyettük használatba lehetne venni ezeket a területeket.

Szeretnének-e tudatosan kialakítani valamilyen Budapest-arculatot a világ felé? Hogyan viszonyulnak a jelenlegi jegyekhez: Sziget, romkocsmák stb.

Budapestnek nem kell új arculatot kitalálni, le kell tisztítani, meg kell erősítani azt a régit, amelyik méltán volt világszerte elismert és vissza kell állítani régi fényét. Ebbe természetesen a kulturált szórakozás is helyt kell, hogy kapjon. Hogy a Sziget mennyire felel meg ennek, azt alaposan meg kell vizsgálni, de az mindenesetre biztos: az megengedhetetlen, hogy egy üzleti vállalkozás ne fizessen használatarányosan helyéért.

Hol és milyen zöldterület-fejlesztéseket terveznek?

Itt megint csak a föld alá terelt közösségi közlekedés jelenti a megoldást: ha felszabadul a felszín, akkor sokkal több parknak is jut hely.


SZOLGÁLTATÁS

Feltámasztaná-e a szép emlékű budapesti piacokat?

A piacok újraélesztése, az őstermelők bevonás, nagyon fontos része a Jobbik programjának. Ehhez az első lépés az, hogy a multikkal is betartatjuk a szabályokat, vagyis azonos versenyhelyzetet teremtünk.

Tervezik-e sportlétesítmények fejlesztését, építését? Mi a véleményük a budapesti olimpiáról?

A sportlétesítmények fejlesztés és általában a sport támogatása, nagyon fontos része programunk ifjúságot támogató részének. Ami az olimpiát illeti, nos először szervezzünk meg zökkenőmentesen kisebb rendezvényeket – mert eddig ez sem sikerült mindig. Ugyanakkor azt mondom: merjünk nagyot álmodni! Előbb-utóbb belevághatunk az olimpia megrendezésébe is.

Átalakítanák-e a közigazgatási rendszert? Átszabnák-e a kerülethatárokat, megváltoztatnák-e a fővárosi, kerületi jogköröket?

Itt a legfontosabb lépés egy nagyon részletes feladattérkép összeállítása: kinek mi kötelessége, joga, hatásköre. Mondjuk az oktatás finanszírozása állami feladat, de mégsem ad hozzá az állam megfelelő anyagi forrásokat. Az építészeti előírások kezelése, közútkezelés lehetne fővárosi hatáskör, de pl. a szociális kérdésekkel biztosan a kerületek foglalkoznának. Ha egy ilyen feladattérképet összeállítottunk, akkor lehet elgondolkozni a következő lépésen, de nem tervezzük a jelenlegi kerülethatárok átrajzolását…
 
A párt teljes budapesti programja innen tölthető le (pdf). Az eredetileg négy részesre tervezett sorozat sajnos két részesre sikerült. Köszönet a választ adó pártoknak! Az LMP szakértőivel készült interjú itt olvasható.
Az Urbanista elköltözött! Ha nem akarsz lemaradni a friss posztokról, katt ide:

Címkék: budapest politika választás közlekedés jobbik

A bejegyzés trackback címe:

https://urbanista.blog.hu/api/trackback/id/tr52333888

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Futottak még... Horváth, Jávor, Staudt 2010.10.01. 12:47:43

Ha ez egy mosoly- vagy modellverseny volna, a mezőny kétségtelenül szoros lenne. Főpolgármester-jelöltként azonban a Tarlós ellen ringbe szálló három megnyerő fiatalember csak egy jóval könnyebb súlycsoportot képviselhet. Vasárnap Budapest új főpolg...

Trackback: Hogyan gründol a "Superman-díjas" Botka Szegedből Vörös Erődöt? 2010.09.30. 19:03:43

Hiába kávézott hétfőn Orbán Viktor Szegeden, hiába van feltúrva  választási időszakban is polgárbosszantó módon minden, hiába csúsznak egyes nagyberuházások, hiába hagyják el a várost a munkát kereső fiatalok, hiába volt Botka a csúnyán megbukott ...

Trackback: A Jobbiknak jobban áll a cigányozás, mint a megoldáskeresés 2010.09.30. 15:59:12

Egyik nagy kedvencünk, az Urbanista blog készített interjút Staudt Gáborral a Jobbik főpolgármester jelöltjével. A dolog érdekessége abból fakad, hogy kizárólag várostervezésről, közlekedésfejlesztésről kérdezték, tehát vegytisztán kiderült a beszélget...

Trackback: JOBB lesz a motorosoknak? 2010.09.30. 10:37:53

A Jobbik is beáll az ígéret-cunami sorba? A motorosok lettek a közlekedés új “szent tehenei”…...

Trackback: Hetvenedik adás, 09.24. 2010.09.30. 10:29:00

Politika, fúj! Az egész adást végigsírták a chatfalon, hogy "teleszarozzuk" "fos politikával" a mennyire nagyon pártatlan Tilos rádiót, ó. HÁT EZ VAN, SRÁCOK! Önkormányzati választásos sorozatunk harmadik epizódjában az LMP és Jobbi...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

pösti 2010.09.30. 13:07:26

órás-mester "régi álma"(autók a föld alatt) nekem is bejönne...a "megálmodott" útvonal pedig az eddigi legéletszerűbb...a fanyalgóknak javaslom pl.a München közepén átmenő gyorsforgalmú utat.
ÓRÁS-MESTER FOR MAYOR!!!
Eddig hol bujkáltál órás-mester?:)

órás-mester (törölt) 2010.09.30. 13:13:11

@pösti: ahol még csak most épül annak a tehermentesítője, amit demszky 93ban megígért :D

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 13:14:37

@pösti: ja, a ketszer harom savos a 12 mäsodperces gyalogoszölddel? Az nekem is a kedvencem:P Räkoczi Straße, vagy hogy is hivjäk?

Roy 2010.09.30. 13:17:19

@Balance Of Power:
Én azt írtam, hogy a dugódíjat csak normális tömegközlekedés, és sok P+R parkoló kialakítása esetén lehetne bevezetni. Azt is írtam, hogy az M0-ás valóban körgyűrű lehetne, mert ennélkül még annak is át kell menni a városon akinek semmi dolga itt.
Amíg ezek nem valósulnak meg addig még vitatkozni se érdemes a dugódíjról.

Balance Of Power 2010.09.30. 13:19:16

@órás-mester: Ezzel csak az a baj, hogy tobbtizezer (talan -szazezer) "forradalmar" gondolkozik igy: "ezeknek" en nem fizetek. Ennek pedig semmi koze Szalainehez - o lehetett volna kedves nover is, ezek az emberek akkor is blicceltek volna. Ha 500 HUF lenne a haviberlet, akkor is.
Mar bocs.

exseven 2010.09.30. 13:22:23

Milyen jó lesz, amikor a föld alatt a hatos az oktogonnál elsőbbséget ad a kisföldalattinak :) Hogy lehet ennyi szakmaiatlan hülyeséget összehordani?

Balance Of Power 2010.09.30. 13:24:16

@Roy: Az a baj, hogy leszarjuk egymast. A bejaro is engem, mert az o autojanak a szmogjat szivom es engem sem feltetlenul erdekel az o nyomora, hogy jaj de nehez bejutni munkaba. Nem kotelezo a halal faszara koltozni. Nem beszelve arrol, hogy o hazamegy zoldovezetbe, nekunk meg itthagyja a buzet.

De abban is biztos lehetsz, hogy az autosok legalabb a fele egyaltalan nincs raszorulva az autojaval valo bejarasra

Várúr 2010.09.30. 13:31:23

Akármilyen ötleteket dobott fel az ősmagyar nevű herr Staudt, ez az első nem anyázó, összefüggő szöveg, amit jobbikostól olvastam.

órás-mester (törölt) 2010.09.30. 13:33:04

@aesculus: ő az m1/m7 és az m3 közötti, és egyben a kelenföldi pályaudvart (a föld alá vitt nyugatin keresztül) a rákosrendezőin létesített új pályaudvarral összekötő közúti/vasúti alagútra gondolt, amit feljebb írtam. (a 4-es metró árából bőven kijött volna)

kepfeltoltes.hu/100930/8467512_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

kepfeltoltes.hu/100930/mall1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

na most innen száműzni a vasútat a föld alá, és egy zöld sétányt létesíteni, amivel kapcsolatot teremtenénk a nyugati tér és a városliget/állatkert között. (vmi hasonló, mint a mall Washington DC-ben)

nem beépíteni kell, meg kormányzati negyed...

a vasút és a közút csak a hungárián túl jönne a felszínre.

pösti 2010.09.30. 13:33:52

Felejtsük el a csodavárást az M0 kapcsán mert az már most közel 100km hosszú és egyedül a kamionforgalom elterelésére való!A városi autósforgalomra NEM válasz!Egy gyorsforgalmú kéreg alagút minimum 2x3sávval (Persze szellőzéssel:)),esetlegesen kéreg alatti P+R rendszerekkel legalább 10 km hosszan a belvárost átszelve (nyilván ahol lehet...)"forradalmi" megoldás lehetne...(órás-mester útvonala az eddigi kedvencem)

órás-mester (törölt) 2010.09.30. 13:37:28

@exseven: nem megy a 3dimenzióban való gondolkodás? :) nem mehet a 6-os a kisföldalatti alatt? nem fér el? magmakamra van ott, vagy mi? :)

@Várúr: akkor nem sokat olvasol, igaz? :D

@Balance Of Power: t.képpen leszarom :) legyen díjmentes a BKV (persze nem úgy, nem olyan szarul, ahogy a maszopos Horvát ellopta tőlem. ha már lopott, elolvahatta volna az egészet, leírtam párszor az elmúlt években több fórumon is, de azzal, hogy ez a féreg bedobta a kampányba ilyen fasz módon, így már biztos nem lesz belőle soha semmi)

kpetya 2010.09.30. 13:47:34

nem ártana gondolkodni!

Miért olyan fura 5let, hogy pl a hungárián, a nagykörúton a föld alá kéne vinni a villamost?! Mi van most? szép lassan docog az 1s az ócska sineken, megáll minden lámpás kereszteződésben. Van igy ennek értelme?
Mert ugye nálunk nem divat az aluljáró, nem divat az aluljáró akadálymentesítése. Inkább csinálunk még 1 lámpás zebrát, kereszteződést. Igaz, hogy ettól csökken az út áteresztőképessége, lassul a forgalom, dugó lesz és lehet fröcsögni, hogy sok az autó, dugó van. De nem az igazi okról beszélünk

Megszeppent kisgyerek 2010.09.30. 13:51:11

@ziza133: Ja, a körúti villamos árkát rabokkal ásatná ki ez a lángész. Mert ehhez annyi szakértelem kell, mint egy komposztveremhez. Plusz a koncepció: kötelező meló a raboknak a szanatóriumi ellátásért. Csak éppen a nehézfiúkat nem lehet kihozni a kóterból, sebaj, akad azért pár kispályás, akire lehet még támaszkodni. Majd legfeljebb azokból hajtjuk ki a szart is. Honnan is ismerős ez a felállás?

@órás-mester: tömegközlekedési járulék? Nem elég, hogy a vidéki lakosság adójának a háromnegyedét elnyeli Budapest, ezt még legalizáltatni is akarod?

@exseven: Miért is ne adhatna elsőbbséget? Most is megáll a villamos a kereszteződésben.
De át is lehet fűzni a földalatti odúja alatt. A közművek sokkal több gondot jelentenek

kpetya 2010.09.30. 13:52:08

@no-night:

jártál már bécsben? Érdekes mód ott megoldották. És londonban is.

kpetya 2010.09.30. 13:53:27

@MagyarZizzi:

a piros metró is uszva megy át?

világoszöld 2010.09.30. 13:53:46

Nekünk budapestieknek IGENIS érdekünk a dugódij bevezetése. Ma Budapestre ugyanannyi autó hajt be a környező településekről, mint ahány személyautó Pesten regisztrálva van. Nekem is elegem van az állandó dugokból , az utobbi néhány évben jó néhány ismerős , barát fintorogva költözött ki Bp. vonzáskörzetébe, azzal a felkiáltással, hogy Pesten már kibirhatatlan a levegő. Aztán bejönnek dolgozni , tanulni, van olyan négyfős ismerős család, ahol négy autóval indulnak reggelente, mert nehogymá alkalmazkodni kelljen egymáshoz. Ezt a várostpedig lovaskocsikra tervezték, amit tudomásul kell venni, ehhez kell igazítani a mai igényeket. Ezzel párhuzamosan persze fejleszteni kell a tömegközlekedést, de csak arra nem lehet építeni. Sajnos az egymást mellett dolgozó kollégákkal is ez a tapasztalatom, hiába laknak pl. ugyanabban az utcában Érden, és dolgoznak Pesten egy irodában, mindenki külön autóval jár, mert a függetlenség az első. Budapesti vagyok, van autom, de csak nagybevásárláskor használom, inkább vállalom a nem túl rózsás tömegközlekedést, mert pont a bejáró forgalom miatt tényleg elviselhetetlen autóval közlekedni Bp-en. Ezért nem is értettem , mire értette a Jobbik, hogy a dugódij a budapestieket sujtaná????Nem , nem őket, inkább a mi érdekünk lenne.

órás-mester (törölt) 2010.09.30. 13:56:11

@Megszeppent kisgyerek: "@órás-mester: tömegközlekedési járulék? Nem elég, hogy a vidéki lakosság adójának a háromnegyedét elnyeli Budapest, ezt még legalizáltatni is akarod?"
milyen háromnegyedét? a demagógia nem kell. és vidéken is van tömegközlekedés. vagy a miskolvi KV, vagy a debreceni KV tisztán piaci alapon működik talán?

inkább a 13:33-ashoz szóljatok valamit :) pösti? legyen-e ott egy ilyen zöld sétány a belvárostól a városligetig? :)
azért nem gyenge a kilátás sem: halászbástya, parlament, vár, budai hegyek...

vagy inkább kormányzati negyed legyen, vagy westend2?

kpetya 2010.09.30. 13:56:13

@aesculus:

gyorsabb lett tőle a forgalom?

kpetya 2010.09.30. 14:00:49

@világoszöld:

osztán honnan gondolod a dijfizető övezetet?

kpetya 2010.09.30. 14:03:05

@órás-mester:

ott van a népliget, városliget. karban van tarta? lehulott levél mindig eltakarítva, a fű ápolva locsolva? Valami amiért érdemes oda menni a zöldön kivül?
Vagy a budai hegyek. Miért is kellett felparcelázni az erdőket ujgazdagéknak?

Balance Of Power 2010.09.30. 14:04:25

@órás-mester: HCS azert is volt ostoba, mert az o szavazobazisa (nyugdijasok) amugy is ingyen utazik mar.

Barmilyen szepen hangzo, utopisztikusnak szamit elkepzelest azert tartok kivitelezhetetlennek az elkovetkezo 50-100 evben mert -mint fentebb is irtam- normalis emberek is elvesztik a realitaserzekuket a politikaba kerulven. Demszkyvel is lehet, hogy ez volt a gond - szerinted az elmult 20 evben hanyszor metrozott, setalt a varosban mint egy atlagpolgar? Fogalma sincs semmirol neki se es a HOK-osoknek se. Akkor mar ezerszer inkabb a szemuvegleveros Tarlos...

kpetya 2010.09.30. 14:08:16

@órás-mester:

inkább utaznék a drága londoni, bécsi, prági közöséggi járműveken, mint a pesti "Ingyenesen" mert azok akkor vannak a megállóban amikor ki van irva, akkor érnek oda, gyakrabban is járnak, ráadásul nem csak 22.50ig.
És nem mellesleg nincsenek összehugyozva csövesek által.

szóval ne ingyenes legyen hanem szinvonalas. majd ha nem 1 óra lesz az árpádhid-pálya utca viszonylat, 1.5 a pálya utca-kispest centrum, na akkor fogok bkvzni.

világoszöld 2010.09.30. 14:08:24

@kpetya: Ahonnan minden régi europai városban számolják: a történelmi belváros határaitól

jenőfalvibéla 2010.09.30. 14:11:26

Jóóóóó! Jávor Benedek meg csak ültessen négy évenként egy-két fát...

kpetya 2010.09.30. 14:11:58

@világoszöld:

szóval a kiskörút lenne az övezet határa. nos igen, ez támogatható, kivéve a Kossuth L. utca

órás-mester (törölt) 2010.09.30. 14:12:37

@kpetya: persze...
angliában olyan késések vannak, hogy beszarás. csak a fémtolvajok miatt 700 000 percnyi a késés.

a csöveseket le kell pofozni a járműről, ezt is írtam.

kpetya 2010.09.30. 14:17:27

@órás-mester:

lehet hogy én laktam jó helyen a preston hillen?

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 14:17:35

@kpetya: az nem villamos, hanem S-Bahn, mintha a heveket kötnäd össze.
Nem lett lassabb, pedig ettöl feltek:)

kpetya 2010.09.30. 14:22:01

@aesculus:

á nem, egy kicsit sem. még akkor sem ha lámpánként 1percet kell állni.

kpetya 2010.09.30. 14:26:44

@aesculus:

és mi akadálya van, hogy az 1, ill a 4-6 átalakuljon 'HÉV'-vé?
mert ugye egy csöppet sem ciki, hogy az 1s a kerepesitől 25+perc alatt ér az árpádhíhoz. alacsonypadló járat az nincs.

világoszöld 2010.09.30. 14:27:47

@kpetya: Nos , ha jól emlékszem a Kossuth L. utca forgalmát le akarják vinni a föld alá, tehát megmaradna a belvároson átvezető főútvonal.

kpetya 2010.09.30. 14:30:13

@aesculus:

btw köszi a linket, érdekes a blogod. bár néha szvsz rosszak a következtetéseid.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 14:32:08

@kpetya: persze, az egyes nagyon ciki
pl? tenyleg kivancsi vagyok.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 14:34:12

@kpetya: eleve, a körutnak nem kene ekkora autoforgalmat bonyolitania. Ahhoz tulsagosan a varos közepen van.

georg 48 2010.09.30. 14:35:51

Akkor folytatom!
A 2 es metrót, meg kell toldani Déli pu- Bah csomópont, Székesfehérvár, Siófok. Elég a kéreg, mert a mély az kurva drága! A másik végén feltétlenül összekapcsolni az Örsön, a gödöllei Hévvel. Irány Aszód, Hatvan, Gyöngyös. Az autópályák leállósávját megnyitni a kerékpárosok előtt! Zalaegerszegtől gyorstroli járna a mátrai síparadicsomokig.
Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor durran el az agyuk?!

kpetya 2010.09.30. 14:40:18

@aesculus:

a nagykörút arra van, hogy forgalom legyen rajta. ott lehetne a dugódij fizető övezet első határa, mondjuk bkv ár/2, az igazi övezet meg kezdődne a kiskörúttól mondjuk bkvár*4. VIszont el kellene dönteni, hogy behajtási díj vagy parkolási díj. vagy-vagy. mert azt elfogadom, hogy pl a x. kerből minek autóval menni a klauzál térre és ne legyen átmenő forgalom a dob utcában. de könyörgöm, értelmesen és logikusan.

navigare necesse est vivere non est necesse

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 14:44:07

@kpetya: igen, persze, szerintem a kerekparsav is gaz lenne az egyik sav helyen. De ne legyen olyan kiemelt atmenö forgalmu ut, mint ma. Inkabb olyanna kellene alakitani, mint a becsi Ringet. Ott is a Gürtel viszi a forgalmat.
Szerintem a dugodijat a Hungariatol kene szedni, de asszem ez is van a tervekben.

kpetya 2010.09.30. 14:44:50

@aesculus:

bajcsys bejegyzés, második kép. A korhoz képest hatalmas autós forgalom, mégis rengeteg gyalogos.

amugy respect a szinvonalas blogodért, még1x.

ENDRE 2010.09.30. 14:48:08

Várúr: Valószínű először olvastál akkor Jobbikostól. Ne keverd a index lejárató "tudósításaival"!
kpetya: A felszíni zebrától semmit sem csökken az áteresztő-képesség, mert a keresztirányú forgalom miatt amúgy is pirosra vált a lámpa. Ilyenkor miért ne mehetnének a gyalogosok?

kpetya 2010.09.30. 14:51:04

@aesculus:

látod, ez a tömény butaság a tervben, a hungáriától. a nagykörút elfogadható kompromisszum.

A bécsi ring 3v. 4 sávos, egyirányú. elhelyezkedését nézve a mi kiskörútunkak a megfelelője.
A gürtel már nehezebb valahol a hungária és nagykörút közti bp megfelelő.

londonban honnan is van behajtási díj?

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 14:52:38

@kpetya: köszi:)
De nezd meg a kepet: villamosok, gyalogosok fasor. Mondom, nem az kocsiforgalommal van bajom, hanem ezzel az autopälyäval, ami most ott van. Irtam is a poszt elejen, hogy a peldautcak egyike sem setälo.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 14:54:20

@kpetya: igen, Becsben csak ket körut van (ja, milyen benäk). Az indok az, hogy a belväros gyakorlatilag mär a hungariäig tart. Ami igaz is lassan. Meg ott mär sürü a bkv.

ENDRE 2010.09.30. 15:00:48

kpetya: Ez nem igaz, a bécsi ring jóval nagyobb területet ölel át, mint a kiskörút. Ilyen szempontból nem lehet két várost összehasonlítani. Azt kell inkább figyelembe venni, hogy súlyos gondok a Kiskörút és a Hungária gyűrű között is vannak. Az V. ker. miatt nem is lenne érdemes a dugódíjat bevezetni, akkor nem lenne értelme.

pösti 2010.09.30. 15:03:54

@órás-mester: A tetejére persze ZÖLDET és esetleg egy gyorsforgalmú bicikliutat...:)

kpetya 2010.09.30. 15:44:25

@aesculus:

pl a bajcsy kapcsán, hogy a nyugati felüljáró okozta vesztét. miért? ha elbontanák mennyivel lenne jobb a forgalom?
Nem tudom figyelted-e, de amikor én jártam arra, a deák felöl 2x van zöldje az alkotmány utcába balra forduloknak, mig 1x a felüljáró felöl érkezőknek. logikus. mint az is hogy egy 3 sávos ut 1 sávra szűkül, majd ujra 3 lesz és csodálkozunk, hogy lassu a forgalom. Meg az is, hogy aki a bajcsyról menne a margit hidra azt bezavrjuk a málnásba, mert a nyugatinál megtiltottuk a balkanyart. oszt utána pislogunk ártatlan szemmel, hogy miért van dugó.

kpetya 2010.09.30. 15:47:20

@ENDRE:

nem, a bécsi ring a régi városfal helyén épült. Pont mint a pesti kiskörút.
bécset pont össze lehet és kell is hasonlítani, szerkezetében hasonló (leszámítva persze, hogy vagy 400 évig egy nagy birodalom központja volt, és igy nyilvánvalóan a történelmi belvárosa nagyobb mint a pesti történelmi belváros)

kpetya 2010.09.30. 15:51:59

@aesculus:

most öszintén, minek a metró és a troli mellé még villamos is a bajcsyra?

kubatov_kommunista 2010.09.30. 15:52:29

Kéregvasút...
Látom magam előtt ahogy lezárják a körútat, a tökölit, nagy lajost meg 1-2 nagyobb utat mert kéregvasútat építenek mert így olcsóbb...

orcinus 2010.09.30. 15:58:32

@Cook kapitány: hányok a jobbiktól, de ezek a tervek valóban jók..

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 16:02:05

@kpetya: azert "ölte meg", mert a värosba/bol eszak fele menö forgalmat közvetlenül rävezeti az utra. A kettes es mondjuk a hetes ut között az a värosi ätkelesi szakasz.
A villamos azert kell, hogy visszaäljanak a viszonylatok a Bekasmegyer-Lehel ut-Belvaros-Del-Buda vonalon. Vagyis, hogy ne legyen egy zsäk a deäkon.

sanche · http://elakadasjelzo.blog.hu/ 2010.09.30. 16:16:02

@kpetya: " majd ha nem 1 óra lesz az árpádhid-pálya utca viszonylat, 1.5 a pálya utca-kispest centrum, na akkor fogok bkvzni."

Ez a hozzáállás nem jó, sőt. Nem akarlak ismeretlenül hazugnak nevezni/tartani, de a TÖBBSÉG akik "kívülről követelnek" azok általában követelésük után is kívül maradnak.
Remek példa, egy srác kijelentette, hogy addig nem vesz bkv bérletet(tehát lóg) amíg nem lesznek új villamosok(és mondta mindezt a 4-6 vonalon). Aztán jöttek a combinok. Kérdezem: na veszel bérletet? A válasz: Majd, ha minden villamos a városban ilyen lesz...
Szóval nem hiszek az ilyen előre követeléseknek. Aki rendszeres BKV használó, azoknak a sirámait már több értelme van komolyan venni.

Ráadásul nagy probléma az egysíkú gondolkodás. Együtt élünk és mindenki kizárólag a maga érdekét nézi, pont annyira, hogy végül magával is kicsesszen. Az egyik fél nem adózik, mondván, mert a politikusok magukra költik. A másikrész pedig azt mondja erre, hogy nem fejlesztünk, mert úgyis keveset adóznak, rosszabbul meg nem akarunk járni.
Ahelyett, hogy mindenki kizárólag a SAJÁT dolgával foglalkozna. Te befizeted az adót, nap, mint nap BKV-zol, az ország és a város és a BKV pedig őrült tempóban kérdés nélkül is fejlesztenek. Ennek így kéne működnie.
Éppen ezért azt is visszataszítónak tartom, hogy akik agglomerációba költöztek ki, most követelnek szuper tömegközlekedést. Ne követeljenek, hanem használják azt, ami van, és ha használják, akkor jogos a követelés/elvárás. De a többségnek építhetnél kezdetben mágneses vasutat is, akkor is lenne új kifogás.
"ott van a népliget, városliget. karban van tarta? " Igen, nagyon is. Legalábbis én a Népligetet ismerem és az nagyon szépen gondozva van. Az, hogy hatalmas, nincs jól elkerítve és, hogy sok a bunkó az más kérdés.

@Megszeppent kisgyerek: "Nem elég, hogy a vidéki lakosság adójának a háromnegyedét elnyeli Budapest, ezt még legalizáltatni is akarod? "
Nem bántásként, de tényleg kisgyerek lehetsz. Ha azt mondanád, hogy Budapest bevételéből finanszírozzák vidék 3/4-nek a működését, hát KISEBBET tévedsz.

@világoszöld: Leírtad, tehát felfogtad, megértetted és láthatod, hogy Budapest autósforgalma elsősorban nem az ittlakóknak köszönhető. Mint mondtad, a kocsidat úgy használod, hogy bevásárlás és persze a kevés kivétel(nagymama elé kimenni, megfázott a gyerek, orvoshoz vinni stb). Szerinted miért lenne jogos akkor, hogy megdrágítsák azt a teljesen normális arányban igénybe vett autózásodat?
Ha a beáramló tömeg az elviselhetetlen, akkor nem azt a beáramló tömeget kéne megállítani, BKV-ztatni? És nem a belvárostól, nem a Hungáriától, hanem a városhatártól.
Az a probléma, hogy rászoktatták az embereket arra, hogy nyugodtan autózzanak be a városba kintről, Demszky is ezt csinálta, és pont ezért nem is fejlesztették igazán az agglomeráció felé a tömegközlekedést, mindent csak a belváros kapott. A jobbik ebben az interjúban azért mond jót, mert a bírság és a tiltás előtt előbb építkezni kell -ezen nem tudom mit nem lehet megérteni.Ha lenne Diósd, Budaörs, Érd felől metró, akkor máris tiltás nélkül csökkent az autós forgalom. Ha nem annyira, akkor ellehet kezdeni behajtási díjat fizettetni. És ha ezekután is elviselhetetlenül sok az autó(ami nem vsz) akkor lehet dugódíjat bevezetni.
Amíg ezt nem ebben a sorrendben csinálják, addig elvtelen primitívség bármit, bárhogy tiltani és kényszeríteni.

+1: Az már jó, ha erről megy a vita és nem érzelmi kérdést csinálunk a politikából. Most az lenne a fontos, hogy az ilyen ígéretek alapján menjenek szavazni az emberek, úgy, hogy ha nem váltják be ezeket, mondjuk a fő projekteket, akkor letöltendő börtönre kéne menniük. És ezt valahogy szerződésbe. Lenne ennek valami jogi akadálya vajon?

kpetya 2010.09.30. 16:23:06

@aesculus:

öööö, nem lenne egyszerűbb a kékmetrót tovább vinni káposztásmegyer felé. békásra meg ott a hév+piros metró.
mindez párosítva egy zonás jegyrendszerrel, hogy ne kelljen átszállásonként lyukasztani.

sanche · http://elakadasjelzo.blog.hu/ 2010.09.30. 16:23:49

@kpetya: A Bajcsyról a villamos kiírtása az egyik legnagyobb várostervezési bűn volt. A metró egy nagyon jó és hasznos dolog, mert nagyobb távot gyorsan és megbízhatóan tud le, hatalmas tömegeknek.
De attólmég a felszíni közlekedést nem lehet/nem szabad legyilkolni és ezer átszállásra kényszeríteni az embereket. Amúgy az értelmesebb nagyvárosokban is így van, hogy a metró fölött attólmég kisebb megállókkal marad a villamos is. A Bajcsyn ki is lenne használva. Tehát létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen.

sanche · http://elakadasjelzo.blog.hu/ 2010.09.30. 16:26:40

@kpetya: A zónás jegyrendszer rossz(bár attólfügg milyenek a zónák). Nem akkora ez a város, hogy az kelljen. Helyette akkor legyen időalapú a jegy és jó lenne, ha a bérlet is az lenne. Az időalapúság jobb lenne.

És még egyszer: a metrónak nem szabad elt9örölnie a felszíni közlekedést. Ritkíthatja max.

kpetya 2010.09.30. 16:29:58

@sanche:

nézdd, amig 18hkor egy árpádhid-pálya utca autóval 18-25 perc, bkvval 45-60 (mert kiszámíthatatlan hogy a 231 ha jön mikor jön) addig a bkv nem alternatíva.

fordítva ülsz a lovon. befizetem az adót, és a számomra hasznosság alapján eldöntöm mivel közlekedem. "A zsidó sem ad hozomra" elv alapján és sem fogok átszokni bkvra, hogy majd egyszer jobb lesz. ha jobb lesz, akkor azzal lesz "hasznos" járnom, mert tiszta, kényelmes, kiszámítható és sűrű lesz (direkt nem irtam gyorsat), ennyire egyszerű. tudod, mint a reklámban, nem igéret kell.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 16:31:07

@kpetya: hüylevagyok, összekevertem a bekat, a käposztäval:D
A villamoshälozatot fogjäk fejleszteni. Igy meg lesz a KÄPOSZTÄS-Del-Buda visz.
Söt, keszülj fel, visszajön a villamos a Räkoczi utra is.

kpetya 2010.09.30. 16:32:41

@sanche:

zónás,időalapú mindegy. a lényeg ne attól függjön az ár, hogy a bkv hány járatból old meg egy viszonylatot, hanem attól mennyit utazom.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 16:34:00

@kpetya: jaja, tenyleg jo lenne bärmelyik. Mert ez a mostani nagyon gäz.

kpetya 2010.09.30. 16:34:51

@aesculus:

a pazarlás luxusa. minek? 7s busz, metró és még villamos is? ennyire gazdagok vagyunk?

Mindenlacaszerűnévfoglaltmárezenaszarindán 2010.09.30. 16:40:29

@aesculus: "inkäbb mondj egy olyan varost, ahol levittek a föld alä a villamoshalozatot"

Barcelona. A helyi városi legenda szerint a nagy tiszteletű katalán nacionalista nemzeti hős Gaudit egy villamos ütötte el, ezért száműzték a városból a villamost, és helyette metrót építettek. A város egyetlen villamos vonala a Tramvia Blau, ami egy fogaskerekű túrista látványosság. Így Barcelonában most van metró, föld alatt közlekedő vonat, föld alatti parkolók, a felszínen meg vannak buszok és taxik. Ilyen egyszerűen megoldották a tömegközlekedést. Igaz, ez 8 metróvonallal lehetséges, és a hozzájuk föld alatti terminálokon csatlakozó vonatokkal. Ja, még a város méretéről egy röpkét: 2 millió.

kpetya 2010.09.30. 16:41:24

@sanche:

miért ciki átszállni? egy hévesitett metró, metrósitott hév behoz ameddig lehet és ott átszállok arra ami elvisz a célomhoz. de párhuzamos metro+villamos csak akkor ha akkora távolság van 2 metróállomás közt amit nem érdemes legyalogolni.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 16:46:07

@kpetya: nem, a hetes megszünik elvileg. A negyes metro miatt is. Vagy csökkentik a kapacitäst.
@Mindenlacaszerűnévfoglaltmárezenaszarindán: igen, de az metro, itt meg a villamoshälozatot akarta levinni. Pärizsban es Londonban is sok metro van, Münchenben is.

newtehen (egyszerű mint a faék - de működik) · http://avie.freeblog.hu/Files/tehen.jpg 2010.09.30. 16:46:54

Mondjuk lehet hogy szívesebbén tennék le sokan a parkolókban a kocsijukat, ha nem föltörve találnák meg amikor visszamennek érte, és a kihívott rendőr nem csak a vállát vonogatná...

Waldorf Rolandó 2010.09.30. 16:55:49

Szerintem a bicikliutakat kellene a föld alá vinni, olcsóbb lenne, mint a villamosokat vagy autókat.
Nem beszélve arról, hogy ahonnan eltűnik a felszíni közlekedés,ott nagyjából lehúzhatják a rolót az üzletek, maradnak a köcsöggyűjtő plázák.

vakvarju 2010.09.30. 17:00:34

@beaaaa: Bizony Izraelbe. Veled együtt.
@jenőfalvibéla: A Fidesz meg kezdje el felállítani a kordonokat. A bal oldal ugyan nem viszi ki az embereket az utcára. Kimennek ők maguktól is. A választások előtt azt mondtam, mindenkinek akkor lesz jó, ha én csalódom Orbánban. Hát nem csalódtam. Sajnos.
@órás-mester:
A maszpos horvát ellopta tőled a díjmentes BKV-t? Hát ezt én nem értem!

kpetya 2010.09.30. 17:19:46

@aesculus:

"...
Nagy, széles márványlépcső: egy, ami felvisz,
És még egy - mert lefele is kell.
És kell még egy, hogy bámulják csupán.
..."

cbc 2010.09.30. 17:41:49

Na, amit fentebb olvasni lehet, abból 1%-ha megvalósul a következő 10 évben. Részemről viszont befejeztem ennek a blognak az olvasását.

kpetya 2010.09.30. 18:00:32

@cbc:

"Szemedben könnyek, haragszol rám,
Hogy el kell menjek nem az én hibám.

Kell, hogy várj, várj is meg,
Ne félj, újra visszajövök,
De addig írj, gyakran írj,
Így szerezz egy kis örömöt nekem.
"

min 2010.09.30. 18:02:04

A 3-as metróról miért nem kérdeztetek? Azt is ki kell vinni Káposztásig ahogy eredetileg is tervezték. nem is értem, hogy ez miért nem téma. A villamos egy nagy marhaság ott. Lassú, 50 méterenként megáll...

min 2010.09.30. 18:04:04

@Waldorf Rolandó: Ezt tanuljátok vagy magadtól vagy ilyen hülye? Az az üzlet akinek le kell húzni a rolót eleve szar üzlet.

sanche · http://elakadasjelzo.blog.hu/ 2010.09.30. 18:45:10

@kpetya: A konkrét Bajcsys példa, hogy miért ciki átszállni.
Azért, mert minden átszállás időveszteséget, kényelmetlenséget és amíg nem időalapú a jegy, addig a jegyeseknek költségesebb is.
A Deákra kismillió ember megy Budáról azért, hogy átszálljon metróra, hogy kikössön a Nyugatinál. Ezek az emberek többségében nem szállnának le, azért a maradék három megállóra a villamosról, ha szépen meglenne a nyugatiig a villamosvonal.
Tehát tényleg nagyon jó, hogy van metró és még kellene jópár, de attólmég a felszíni közlekedést nem szabad eltörölni, főleg a fenti példa tükrében. Amúgy a 4-es metrót is részben ezért lehet támadni, mert a létével és felszíni ritkításokkal sokaknak rosszabbá teszik a közlekedést, ez pedig nem összeegyeztethető közlekedésFEJLESZTÉS-sel.

Amúgy tényleg nagy probléma ebben a városban, hogy vannak felkapott vonalak(keresztbe metrók), és egy 4-6 villamos és kb feleslegesen kényszerítenek rá mindenkit ezek használatára.
Budapesten már nincs olyan belvárosi villamosrendszer, mint ami van Bécsben pl, hogy kis utcákban is simán mennek villamosok. Nálunk a buszlobbi miatt max buszok járnak belül, vagy azok se. És bár kicsit eltértem a tárgytól, de Bécsben a szűkebb utcákban úgy oldják meg a villamosközlekedést, hogy megtiltják a parkolást(=a forgalomnak visszaadják az utat). Ehhez persze parkolóházak kellenének az ottlakóknak is.

pösti 2010.09.30. 19:16:47

Látom a Bajcsyt és a Rákóczit 2050-ben(?) villamossal és gyalogos/biciklis dugódíjas csillapított közlekedéssel...rengeteg fával...(alatta metro+alagút:)

F173 2010.09.30. 19:18:49

Repked a pasi és sokat ígér, egyben viszont nagyon igaza van! Az ötös metrót nagyon olcsón lehetne megépíteni, ha az Astoriától a Batthyányi térig a kettes metró alagútját használná.

Gyakorlatilag csak 2-3 kilométer alagutat kellene fúrni, a megtérülés viszont hatalmas lenne, mert akár Ráckevétől Visegrádig is lehetne utazni metróval, ami bevonná az egész agglomerációt a Budapesti tömegközlekedésbe'

Zubreczki Dávid · http://instagram.com/zubreczkidavid 2010.09.30. 19:21:54

@min: ezek mind olvasói kérdések voltak. Az úgy látszik nem érdekelt senkit :)

Rotfuchs 2010.09.30. 19:29:25

Naszóval, későn értem ide. :)

1. A villamosok nálam szent tehenek. Nálam a föld alá vitel nettó baromság, sokkal inkább kellene még több villamos, elsősorban az elővárosok irányába.

2. A kéregvasút viszont, önmagában nagyon is szimpatikus ötlet. Amennyiben viszont a Duna alatt vezetné át, akkor megszűnne az előnye a metróval szemben.

3. Nagyon szimpatikus, hogy a felszabaduló teret nem adná át az autósoknak. valóban jó lenne több zöldterület.

4. Miből?

Ezt írhattam volna hamarabb is. Viszont a polgármesterjelölt feladata, hogy programot írjon. Nem neki kell megteremteni rá a pénzt, ha nincs hát nincs, csak legyen a terve skálázható, a pénzösszeg függvényében lehessen optimalizálna arra, hogy mi kell, mi nem.

A lényeg pontosan az, hogy ne szórja az emberek pénzét feleslegesen a hivatala tudjon mértéket tartani ne terhelje még mindenféle baromsággal a népet.

5. Közrend. Mondhatnám, hogy minden szava arany, de semmi különös nincs benne. Mindenesetre jó, maximális pont.

6. Nem dugódíj, hanem jutalmazásos rendszer. Ezzel is egyetértek. Szerintem rendkívül üdvös, hogy a két oldal között kíván elhelyezkedni, és nem egyik vagy másik lobbi irányába bedőlni, hanem a közjót nézni.

Illetve, hogy nem Tilcsuk Bea, nemzetünk nagyasszonya irányvonalát követi, ami több szempontból is hasznos:

>a dugódíj beszedése, ellenőrzése, a kapcsolódó perek lefolytatása, a köré kiépülő korrupció felszámolása (majd pár év múlva) mind-mind úgy rántják ki a pénzt abból a bizonyos nem túl mély zsebből, hogy csak úgy suhog.

> a magyar népléleknek sem tesz jót, hogyha azt látja, hogy a vezetői úgy terelik, mint a birkát. Elvileg demokrácia és fene nagy szabadság van. Az meg baromira nem ér semmit, ha az állampolgárok nem viselkednek józan felnőttként. Mindig megy a nyugatozás, de annak az első lépése pont az kéne, hogy legyen, hogy az állambácsi nem kisdedóvót játszik, hanem a társadalom elvileg megbízható tagjainak (aktív termelő, adózó, választóképes polgár) és nem az önhibájukból, vagy egyéb okból kevésbé szerencsés, vagy koránál fogva eltartott polgárainak a döntési szabadságát tűzze a zászlajára; és igenis, teremtsük meg a lehetőséget a tiszta, rendezett, és kiszámítható (!) közlekedésre (és ne csak a Belvárosban) és figyeljük a hatást. Ha valóban, akkor sem történik semmi, akkor pont ideje lesz átértékelni az egész alkotmányos rendszert, meg a nyugatinak tartott társadalmunkat.

7. Négyes metró meghosszabbítása. Elég ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, de nem feltétlenül hülyeség, hogyha már folyik a munkálat, akkor maximalizáljuk, de valószínűleg nem túl jó ötlet még ölni a közjavakat a pénznyelőbe.

Rotfuchs 2010.09.30. 19:32:07

Ami kimaradt: a HÉV. nem lenne rossz több belőle, de a föld alá bevinni baromság.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.09.30. 19:33:20

@sanche: a hatodik kerületből, vagy a lipótvárosból az astoriára eljutni csak átszállással lehet.
A fanyalgóknak ajánlom:
www.dvb.de/downloads/de/Linien-Karten/Liniennetzplaene/Liniennetz_schematisch1008.jpg
Igaz, Drezda csak ötszázezres város, kisebb az igény, de azért elég szép kis villamoshálózat.

Quick_6 2010.09.30. 20:57:37

Jobb helyeken a HÉV-ek átmennek a város alatt és átszállási lehetőség van metrókra. Lásd Barcelona.

Waldorf Rolandó 2010.09.30. 21:16:39

@min: igen, természetesen, neked minden bizonnyal bejön a bajcsy.

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.09.30. 22:23:55

No, vettem egy nagy levegőt, és arra gondoltam, hogy mivel ez egy komplex téma, leírom sorban, hogy az adott kérdésekre a szerintem az hogyan van. Ha valakit érdekel :)

1. kérdés:
"A belső kerületekben nagyon problémás az autóközlekedés. Állandó dugók, parkolóhiány zavarja az autósokat, míg másokat épp az autók zavarnak..."

Szerintem az alapgond az utcán parkoló autókkal van. Minden másnak ott a helye (forgalmi sáv, villamos, bicikli, járda, zöldfelület, terasz stb.). Ezért én a parkoló autók eltávolítását tűzném ki hosszú távú célnak. Szerintem három fajta indokolt parkolás létezik:
1. Célzottan odamegy valahova, elintéz valamit, amit autó nélkül nem tud. (Hozza az ebédet, jön villanyt szerelni, árut hoz a boltba, költöztet valakit stb.)
2. Munkába jár olyan helyről, ahonnan nincs értelmes tömegközlekedés.
3. Ott lakik, és nincs a házhoz garázs.
(Van még ezeken kívül a második sorban vészvillogós és társai, de azokat nem megoldani, hanem elrettenteni kell.)

A három fajta közül csak az első parkolása indokolt az utcán. Törekedni kell rá, hogy a második típus el legyen helyezve parkolóházban, és teljességgel elfogadhatatlan, hogy a harmadik is jellemzően az utcán parkol ma.

Azt gondolom, hogy _minden_ útszakaszon ki kell képezni parkolóhelyeket, de az egy begyepesedett elképzelés, hogy ezt csak komplett sávokkal lehet megoldani. Elég, ha 1-2 házanként van egy öbölszerűen kiképzett parkolóhely az 1. fajta parkolás számára. Az utcának az a szegmense, amiben ezek az öblök vannak, a többi részében hasznosítható zöldfelület, terasz stb. számára. Lényeges, hogy az ilyen típusú parkolóhelyeken "forró" a parkolás, tehát egyrészt igen drága, másrészt korlátozott idejű, és pl. fél óra után már emeli is a lopós autó, és teszi be a közelben található parkolóházba. Az ilyen hely tényleg csak arra vló, hogy megjön a család a bevásárlásból, felhordja a cuccot, és utána nagyon gyorsan eltünteti a járgányt.

Természetesen ahhoz, hogy ez így megvalósuljon, kell elegendő parkolóház. Ez egyrészt hely, másrészt pénz kérdése. Ezt úgy gondolom megvalósítani, hogy a város vegyen meg egy utca alá telepíthető liftes rendszert. Egy ilyen két sorban pakolós liftes rendszerhez minden olyan egyirányú utca elég, ahol jelenleg két oldali parkolás mellett vannak járdák is, ilyen utcából pedig elég sok van. Ha a város veszi meg a rendszert, akkor annak példányai relatíve olcsók lehetnek. Az üzemeltetésüket pedig a felszíni bevételekből, büntetésekből támogatnám. Fontos, hogy a város ne vegyen ki pénzt a parkolásból, azt forgassa vissza aa parkolóházakba. Így a mélygarázs nagyságrendekkel olcsóbb lehet, mint a felszín. Természetesen ingyen így sem lenne, senkinek sem. Tehát megszüntetném a helybéliek ingyen parkolását, mert nonszensz, hogy most mindenkinek joga van egy rendszámos roncsot porosítani az utcán, miközben alig férünk el.

A liftes, utca alatti garázs használata természetesen macerásabb, mint a behajtós. (Meg kell várni a liftet, ki kell pakolni előre, esetleg sorba is kell állni stb.) Ezért értelemszerűen a 3. típusú parkolást tenném bele. Ha hetente egyszer veszed elő a kocsit, meg tudod várni, de minden nap munka után már nem biztos, hogy szeretnéd. Azoknak maradjon meg a mostani rendszer, az új házak alatt előírt mélygarázsok segítségével.

Utca alatti liftes garázst elég lenne minden 3-4. utcába telepíteni, mert elég tömören vannak benne tárolva az autók.

A parkoló autók helyén felszabaduló helyet semmiképpen nem forgalmi sávoknak szánnám. A városmag kb. 100 éve épült ki, az akkor várható forgalomhoz tervezve. Ma sem szabad több járművet beengedni azok közé az épületek közé. Ezért korlátozni kell a forgalmat.

Szerintem erre a dugódíj nem jó módszer, mert sose lesz demokratikus, ráadásul beszedése, a rendszer üzemeltetése költséges. Ehhez képest szerintem most is van egy működő módszer, amiről a jelek szerint senki nem vesz tudomást. Korlátozni kell a forgalmat, de ezt nem csak sávszűkítésekkel lehet elérni, amitől mindenki ideges lesz, hanem a lámpák hangolásával is. Több az autó, mint évtizede, mégis eltűnt a dugó a Bajcsyról, az Üllőiről, nem áll a sor minden áldott nap végig az Erzsébet hídon. Mindenki elfelejtette rajtam kívül, hogy ezek minden áldott nap tömörre beálltak pár évtizede, kevesebb autóval? Pedig megvannak a sávok, elvileg ugyanannyi autó beömölhetne. Nem teszik, mert a lámpák át vannak hangolva. Szűkebb a befelé, mint a kifelé irányuló keresztmetszet, és ennyi elég. Ezt a megoldást kellene továbbvinni.

Hű, de hosszú vagyok :) Köv. kérdés új hozzászólás.

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.09.30. 22:42:10

"Hogyan fejlesztenék a kerékpáros közlekedést?"

Szerintem kellene készíteni egy kerékpáros térképet. Olyat, amin csak kerékpárút van. És megnézni, milyen röhejes magában. Idétlen, egymással össze nem függű ficakokból áll a kerékpárúthálózat. Ezt kéne összedolgozni egésszé. Vagyis ne ott épüljön kerékpárút, ahol kényelmes, hanem ott, ahol összefüggésében szükséges. Ha kell, utcabútorok legyenek áthelyezve miatta, de a kerékpárút ne akadálypálya legyen, és ne viacolorral legyen burkolva. A meglévőeket is felül kell vizsgálni, és mihamarabb egy összefüggő, kerékpárral járható hálózatot megteremteni.

"Mit terveznek a rakpartokkal?"

Húzós kérdés. A jószándék azt mondja, hogy tűnjenek el onnan az autók, és a korzó a habokig tartson. Viszont ez igen rendszerfüggő. Szerintem igenis közlekedhető lehet autóval úgy a város, hogy az alsó rakpart nincs, de ennek komoly strukturális átrendezés az előfeltétele. M0 körben, Duna-hidak, Körvasútsor, netán alagutak stb. Mindenesetre az biztos, hogy nem fejleszteném az alsó rakpartot, várnám azt az időt, amikor "be lehet füvesíteni" :)

"Terveznek újabb Duna-hidat? Esetleg gyalogoshidat?"

Ez is nehéz kérdés, mert a belső részeken nincsen előkészítve hídhely. Lehet dobálózni vele, hogy ide is kell, meg oda is, de egy híd elég durván alakítja a forgalmi viszonyokat. Szerintem a jó válasz erre az, hogy vizsgálni kell. És az új híd építésén kívül van más megoldás is. Még mindig van átmenő forgalom a belső hidakon, azt ki kellene onnan húzni. Ha jól tudom, már épül az M0 déli hídjának a duplázása, de ha nem, aakkor nagyon gyorsan fogjanak hozzá, mert ott konkrétan baj lesz. De ezt sem tartom elégnek. Szerintem már azon is el kellene kezdeni dolgozni, hogy az M0-son kívül legyen átkötés a déli autópályák között. A keleti szektort is értelemszerűen be kellene fejezni, ha van rá pénz, hogy több értelme legyen az északi hidat használni.

Gyalogoshíd tekintetében nagyon tetszett a Vigadó-Várkert bazár elképzelés. Tudom, luxusberuházás, de ha a turisták szeretik (és mért ne szeretnék), akkor a Vár déli részének rehabilitációjával egybekötve komoly vonzerő (és ezzel bevételi forrás) lehet.

sanche · http://elakadasjelzo.blog.hu/ 2010.09.30. 23:04:27

@Rotfuchs: Nem mindenhol rossz dolog a kéregvasút/cvillamos a föld alatt dolog. Nekem is szent teheneim, de jelenleg bBudapesten a villamos -hála sokadszorra a buszlobbinak- veszélyeztetett faj. Úgyhogy, ha csinálnak új vonalakat és a régieket megnyitják, akkor azt mondom, hogy felőlem egy részét le is vihetik a föld alá. Tényleg el tudok képzelni olyan heléyet, ahol praktikus is lehet.
A 4-es metrót azért kellene meghosszabbítani mindenképpen, hogy valamiféle értelme is legyen.
Bocskai úton amúgy van egy leágaztatása Dél Buda felé. Szintén nagyon fontos lenne kivinni a Camponáig és ugye ezért is van ott az a leágazás. Dehát ez még a húszéves tervbe se szerepel..pedig, ha Dél Budáig és Budaörsig is kimenne, onnantól kezdve az egyik legfontosabb metró lenne - hogy miért nyelhetett el ennyi pénzt, az ettől független.

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.09.30. 23:15:56

"Az aluljárók többsége nem akadálymentes..."

Valahogy kibírtuk eddig is, ezt nem kezelném sürgősséggel, mert relatíve drága. Legyen első az ésszerűség. Ha össze lehet kapcsolni egy egyébként szükséges átépítéssel, akkor várjuk össze a dolgokat. Egyébként pedig tényleg elég lehet a zebra.

"Terveznek-e új villamosvonalakat?"

Tetszett mind a 49-es és 14-es összekötése, mind a Rákóczira, Üllőire való visszahelyezés, mind a 17-es 19-es összekötése. Ezek jó dolgok, a belvárosi részeken a villamos az utca lelke. Az 1-es pedig könyörgök érjen már át Budára mind a két végén :)

"Kisföldalatti meghosszabbítása?"

Megérne egy misét, hogy az M3 bevezető mentén lakóknak milyen a tömegközlekedésük. Érzésem szerint az ott egy rosszul megközelíthető rész, lehet, hogy értelmes lenne akár a Szentmihályiig kivinni a kisföldalattit, akár járatfelezéssel.

"Kettes metró és a gödöllői HÉV összekapcsolása?"

Szégyen, hogy erről még csak szó sincs a tervekben. A város mértani közepe valahol a Pillangó utca és Örs megállók között van, tehát miközben arról cseverészünk, hogy a 3-as vonalat konkrétan az utolsó házig kivigyük, a 2-es vonal a város bal szélétől a közepéig ér be. Miközben ott van a kényelmes folytatás lehetősége. Forgalom-növekedést nemigen okozna, mert most is gyakorlatilag mindenki kénytelen metróra szállni, lévén onnan más értelmes tömegközlekedési eszköz nem jön be. Sajnos réköltötték a rahedli pénzt a végállomásra, a struccpolitika ékes bizonyítéka ez. Pedig vissza kéne vinni a föld alá a kocsiszínek után, és kéregvasútként kellene megépíteni a HÉV helyén, egészen Cinkotáig. Ezzel feleslegessé válna a temérdek busz, ami az Örsről indul kifelé, és alig bír kikanyarodni. A Veres Péteren is megszűnhetnének a dugók, mert a HÉV helyén ki lehetne rendesen építeni a sávokat, és a kanyarodásra se kellene várni negyedórákat.

Ehhez kapcsolódik, hogy a 2-est a Stadionoknál szét kéne ágaztatni, és a másik ág mehetne Kőbányára, hogy azoknak is legyen végre valami épkézláb tömegközlekedésük. Lényeges, hogy legyen Hungexpo megálló, és a füvönparkolásért pénz szedő "országimázs-építést" nagyon sürgősen be kéne fejezni.

Hogy Kőbányáról menjen-e tovább a metró, és merre, az egy húzós kérdés. Több verzió is elképzelhető, mindegyik forgalmat generál. De itt jöhet segítségül a 4-es metró, ami a Keletinél leválaszt egy adagot, ezért elképzelhető, hogy a 2-es kint föl tudna szedni plusz utasokat anélkül, hogy a központi részeken túllépné a kapacitásának határát.

"Négyes metró folytatása?"

Kérdés mennyiért. A mostani szakasz fajlagos költségéért kell a bánatnak.

"Ötös metró megépítése (vagyis a csepeli HÉV-ek összekötése föld alatt a szentendreivel)?"

Ha tényleg kijön komplett 150 milliárdból, ahogyan azt hallottam, akkor szerintem hajrá. A HÉV jelenlegi színvonala úgyis kezd kínossá válni, és ha úgy merül fel a kérdés, hogy x milliárdból csak kocsikat cserélnek, vagy ennyiért full extrás új metró, akkor utóbbi. Addig oké, hogy a ráckevei ág rácsatlakozik a csepelire, és együtt vesznek egy nagy levegőt a vágóhídnál, és lebuknak a felszín alá. Ezzel megszűnik a millenniumi városközpont két sín közé szorítottsága. De hogy a felszín alatt útba ejtsen minden létező csomópontot... ez szerintem költséges fantáziálás. Legyen két jó átszállás róla a két oldalon a mélyben, és ennyi.

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.09.30. 23:50:07

"Külső körvasútsor bevonása?"

Ha jól tudom, nagyjából elő van készítve a helye annak a körútnak. Akkor pedig meg kéne valósítani, mert hiába átjárható a város arrafelé, ha az autósok egy jelentős része csak azon közlekedik, amit reklámoznak neki.

"Gondolkoznak-e a taxitársaságok szabályozásán, tarifák egységesítésén stb.?"

Szerintem ezt rá lehet bízni a versenyre. Viszont egyéni taxisnak nem adnék engedélyt, mert a hiénázás nagyon rossz reklám.

"Hogyan oldanák meg a hajléktalankérdést?"

Ez egy komplex probléma. Először meg kelle teremteni a lehetőséget számukra, hogy visszatérhessenek a társadalomba. Amíg ez nem történik meg, addig tisztességes körülményeket kell biztosítani a számukra. Szállás, étel. Erre költeni kell szerintem, mert ezek embertársaink, és nem engedhetjük, hogy így lecsússzanak.

Szerintem a közvélemény egyébként a hajléktalant azokkal azonosítja, akik pofátlan módon, mások megbotránkoztatásával próbálnak pénzt kicsikarni, hogy azzal a vegetatív állapotukat fenntarthassák. Ez szerintem egy kisebbség, a többség pedig inkább elbújik, és próbál boldogulni önállóan a szégyenében. Elsősorban rajtuk kellene segíteni, de mindenkinek meg kell adni az esélyt.

Ha valóban méltó bánásmódra van esélyük, akkor már semmi okuk nincsen rá, hogy jelenlétükkel zsarolják a közlekedőket, és joggal léphet fel a karhatalom. Én ezekre az aluljáróban maguk alá rondítókra szociális munkásokat szabadítanék, akik nem hagynák őket tespedni. Fontos, hogy ne tudjon visszasüppedni a kényelmes delíriumba, mert csak úgy van esélye. És olyan nincs, hogy semmiféle munkát nem tud ellátni.

"Lennének-e csendrendeletek, kötelező záróra, alkoholvásárlási tilalom stb."

Staudt Gáborral értek egyet.

"Kialakítanának-e türelmi zónákat?"

Igen.

"Nem rég tiltották be a dohányzást a fővárosi aluljárókban. Terveznek további szigorítást?"

Csak amennyit az uniós szabályozás előír.

"Van olyan övezet, amelyet kiemelten fejlesztenének?"

Nincs.

"Van-e elképzelés a Városliget, a Vár, a Duna komplex fejlesztésére?"

A Városliget esetében elképzelhetőnek tartom azt a korábban felvetett elképzelést, hogy bekerítve, éjjelre bezárva üzemeljen. Persze ehhez olyan színvonalon kellene kiépíteni, ahogy mondjuk az Erzsébet tér van jelenleg. Megtérülő beruházás lehet. A Vidámpark pedig szűnjön meg, a hullámvasút megtartásával vegye át az Állatkert a területet. A város peremén pedig lehet tervezni helyet egy elfogadható színvonalú kalandparknak.

A Vár legszebb kiépítése az Ybl-féle verzió volt. Itt nem elsősorban a palotára gondolok, aminek a külső részeit értelmes lenne fokozatosan visszaállítani az igényesebb ornamentikára. A várfalak építészei megoldásai egyáltalán nem lettek helyreállítva, ott rengeteg a pótolnivaló. A pótlás pedig elérne a várkert bazárig, amit végre be kéne vonni a vérkeringésbe. A Széchenyi könyvtárat átköltöztetném egy neki méltóbb épületbe, és a helyére pedig múzeumi funkciót tennék, ami meg oda méltóbb. A Vár északi felét nem nagyon babrálnám.

A Dunán el tudnék képzelni egy sor uszálystrandot :) A hajóközlekedést viszont gyengének tartom. Turizmusnak megteszi, de hogy bárki is azzal járjon munkába...

"Szeretnének-e tudatosan kialakítani valamilyen Budapest-arculatot a világ felé? Hogyan viszonyulnak a jelenlegi jegyekhez: Sziget, romkocsmák stb."

Szerintem mindenki ötletel ebben a témában, miközben a városimázs pozicionálása kőkemény munka, és temérdek előkészítést igényel. Vagyis a franc tudja :)

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.10.01. 00:03:19

"Hol és milyen zöldterület-fejlesztéseket terveznek?"

Nem értek egyet azzal, hogy a zöldterületet kilóra mérik. A szűk belvárosi utcákban sokkal nagyobb jelentőségű egy kőkádas, ápolt virágelhelyezés egy négyzetmétere, mint mondjuk a Népligetben ugyanannyi gyep. Hiába van két utcával arrébb egy nagy park, ha munkába menet soha nem látom. Ezért szerintem fontosabb az, hogy minél több utcában, minél több helyen odatoljuk az igényes növényzetet az emberek elé. Vagyis ami megvan, azokat kellene intenzívebbé tenni, és ahol pedig nem fér el igazi zöld, oda pedig beszorítani mégis valamit.

"Feltámasztaná-e a szép emlékű budapesti piacokat?"

Szerintem komplex kérdés. Hány multi, milyen adókedvezményt kapott országosan, mennyi időre? Nem lehet a piacokat önmagukban kezelni.

"Tervezik-e sportlétesítmények fejlesztését, építését? Mi a véleményük a budapesti olimpiáról?"

Kellene sok sportlétesítmény, kérdés, hogy mennyi pénz van rá. Az olimpia pedig vezérfonálnak jó. Az esélytelenségünk tudatában jó lehet föltenni magunknak időnként úgy a kérdést, hogy ha ezt és ezt megépítjük, az jó lesz esetleg egyszer egy olimpiához?

"Átalakítanák-e a közigazgatási rendszert? Átszabnák-e a kerülethatárokat, megváltoztatnák-e a fővárosi, kerületi jogköröket?"

A kerületek szerintem jól vannak így, de a főváros és a kerületek veszekedését sürgősen fel kéne számolni. (És nem úgy, hogy egypártrendszert csinálunk.)

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.10.01. 00:03:54

Tegye fel a kezét, aki képes volt végigolvasni :)

Stiel 2010.10.01. 04:31:24

@Androidus: én elolvastam, kommenteltem is mellé. Blogmotor megette. Ha mégis megjelenik, hurrá!

Stiel 2010.10.01. 04:32:04

Na, ha eddig nem jelent meg, akkor visszanyerem vágópadról. :)

@Androidus: *kezét felteszi*

Nagyságrendileg egyetértek, azokra válaszolok csak, ami szemet szúrt.

Parkoláshoz nem látom, hogy minek kell lift a parkoláshoz, miért nem jó a rámpa. Mindenesetre garázs az kéne, kijjebb is, hogy az ingázók le tudják tenni a kocsit. Belvárosba is jöhet még éppen, de főleg P+R-t kéne jól megcsinálni. Hogy pontosan hová, az jó kérdés - Örs, Hungária nekem jónak tűnik, esetleg pl. Budaörsi út mentén is lehetne telepíteni, valahogy a 7-es busz/villamosok/Móricz felé elvezetve a népeket.

'Megérne egy misét, hogy az M3 bevezető mentén lakóknak milyen a tömegközlekedésük. Érzésem szerint az ott egy rosszul megközelíthető rész, lehet, hogy értelmes lenne akár a Szentmihályiig kivinni a kisföldalattit, akár járatfelezéssel.'

Én abba a részbe nem fektetnék energiát, a Rákosrendező közelsége miatt eleve nem olyan jó arrafelé lakni (vö. 'Isten háta mögött'), inkább abba az irányba kéne fejleszteni, hogy raktárak, ilyesmik kerüljenek oda. Kevesebb lakost meg kiszolgál a mostani busz+troli felhozatal is.

Összességében neked is vastagon fogott a ceruzád, pl. gyaloghidat, szentmihályi úti földalattit el kéne felejteni. Vannak sürgősebb és fontosabb dolgok is bőven.

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.10.01. 09:05:26

@Stiel: Huh, izgultam :)

Kifejezetten a belváros parkolási gondjairól volt szó, ott pedig egyszerűen nincs elég hely rámpás garázsnak. Valamint a liftes garázs olcsóbb. Célszerűbb megoldás azoknak, akik altatják az utcán a járgányt. Nem tudom, mennyire jött át, de én ezt úgy gondolom, hogy szinte az összes parkoló autó tűnjön el az utcákról. Mint ahogy a családi házas övezetben normális, hogy a kocsi nem az utcán áll, ugyanez legyen normális a belvárosban is.

A P+R-ben nem hiszek. Nem ismerem a külföldi statisztikákat, de nálunk szerintem ez soha nem lesz jellemző, tömeges módszer. Nem az a gond elsősorban, hogy nem tudja biztonságosan letenni félúton, hanem az, hogy nem hajlandó kiszállni belőle, szerintem. Vagyis arra kell rávenni, hogy kiszálljon az autóból, akkor pedig otthon fogja hagyni. Aki pedig sehogy se hajlandó kiszállni az autóból, annak biztosítsunk megfelelő garázst, és fizettessük meg vele annak az árát.

A kisföldalatti meghosszabítása hosszú távú projekt lehet, ha lehet. Szerintem arányaiban annyira nem lenne drága, mert ott lehetnének ritkán a megállók, és végig mehetne a zöld sáv alatt. Lakni pedig már most is laknak ott. És a közvetlen kapcsolat a Hungáriánál véget ér.

Nem csak a gyaloghíd, de a Várhoz kapcsolódó minőségi helyreállítás is méregdrága turistaluxus :)

Balance Of Power 2010.10.01. 10:13:51

@Androidus: Tevedes, hogy "ingyen" parkolunk. Ugyanis fizetunk suly(vagy teljesitmeny-)adot az onkormanyzatnak. Gondolom, ezt nem tervezed megszuntetni.
Ha a sulyado fejeben hasznaljatjuk barmelyik keruleti parkolohazat, az persze OK.

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.10.01. 10:24:50

@Balance Of Power: A jelenlegi adórendszer fejőstehenei az autósok. A mindenféle jogcímen beszedett pénzekből toldozgatják a hiányokat. Ezen változtatni szerintem nem egy budapesti koncepció dolga, csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy az is fizeti az összes adót, aki otthon beáll a garázsba. Vele szemben igazságtalan, ha ugyanazért a pénzért a másik ingyen garázst kap. Vagyis mindenképpen kell egy olyan díjtétel - nevezd, aminek akarod -, amit csak az fizet, aki igénybe veszi a parkolóházat.

Balance Of Power 2010.10.01. 11:10:13

@Androidus: Jelenleg ha jol tudom, egy keruleti bejelentett lakcimhez egy auto kaphat parkolasi engedelyt. Ha egy csaladnak 2 autoja van, az mar helyikent is egyeni szocproblema.
Szerintem ha csak ezek az "1 db autok" parkolnanak alanyi jogon a belso keruletben, fele annyi kocsi lenne es csak neznenk, hogy milyen kihalt a belvaros... Szoval a helyi lakosok NEM okozoi a problemanak, plane hogy -mint egy fentebb kommentben irta valaki- keveset is jarnak vele, max. bevasarolni vagy hetvegen a telekre. Arra hasznalva, amire valo. Ellentetben az agglomeracioban elokkel, akik kozul sokan akkor is autoba ulnenek, ha a hazuktol a munkahelyukig menne a metro.

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.10.01. 11:33:27

@Balance Of Power: Pontosan azokat az autókat tekintem célpontnak, amiket hetente egyszer vesznek elő. Ezért foglalni a szűkös közterületet pazarlás, és a város elcsúfítása. Szerintem önkényes az olyan kijelentés, hogy az egyforma autók közül egyik okozza a problémát, másik pedig nem. Szerintem egyformán okozzák. A belvárosban kerengő járművek többsége parkolóhelyet keres. Ha eltűnnének az utcán altatott járművek, mindenki azonnal le tudna állni, ahogy célhoz ért, és már ez önmagában töredékére csökkentené a forgalmat. Arról nem beszélve, hogy a liftes tárolóban egészen biztos, hogy nem törik fel, nem húzzák meg, és az időjárásnak sincsen kitéve. Tehát az utcán való pénzszedéshez képest a parkolóházban kap egy ellenszolgáltatást is.

Illetve rsszul fogalmazok: mindegyik utcán parkoló autó célpont, csak más a megoldás. Aki hetente egyszer veszi elő, az tegye liftes garázsba, mert nem baj, hogy kicsit macerás, viszontt olcsóbb, mint a rámpás, és biztonságosabb. Aki munkába menet teszi le, az menjen a rámpásba, mert egy nap alatt csak nem törik fel, és gyorsabban hozzájut. Aki pedig csak beugrik valamiért, az takarodjon el záros határidőn belül onnan. Tehát összességében csak olyan álló autó legyen látható az utcán, aminek meleg a motorházteteje :)

Értem, hogy most téged csak a plusz pénz érdekel. Nos, az már az adórendszer egészének a függvénye, hogy ez a rendszer a mostanihoz képest plusz kiadás-e. Ugyanis költséget most is okoz, csak szeretünk nem tudomást venni róla. Közterületet foglalni valakinek költséget okoz. Akár annak, aki jobban kiépíti emiatt a közterületet, akár annak, aki szív azért, mert nincs jobban kiépítve, és dugó van. Valaki mindenképpen megfizeti most is az árát, csak az okozója tiltakozik, hogy ő nem szeretné. Hát szerintem pedig pont neki kéne :) Az autó fenntartási költsége úgy kerek, hogy fizeted a részletet, fizeted a biztosítást, karbantartod, üzemanyagot veszel bele, és gondoskodsz az elhelyezéséről. Nem értem, miért kellene a belvárosiaknak felsőbbrendűeknek lenni, akiknek jár az ingyenes elhelyezés, miközben máshol gondoskodnak róla. Aztán ha elcsíphető a más területen okozott spórolás, akkor lehet, hogy emiatt az autósok terhei csökkenthetőek, és akkor az, akinek van garázsa, kevesebbet fizethet, mint most, aki meg az utcán parkol, az meg többet. Ez valahol így lenne igazságos.

Balance Of Power 2010.10.01. 12:25:23

@Androidus: Az elcsufitassal nem ertek egyet, a parkolo autok ma mar reszei a varoskepnek Bp-n es mindenhol. El nem tudom kepzelni, hogy a puszta latvanyuk barkit zavarjon. Engem ittlakokent sokkal jobban zavarnak az izlesten dizajnu boltok a Koruton.

Oszinten szolva ha olyan lenne a tomegkozlekedes, mint normalis helyeken, nem is tartanek autot. Es azzal a gondolattal is elkezdtem jatszadozni, hogy egyszer-egyszer berelni sokkal jobban meg is eri, mint sajatot tartani, meg havi egyszer egy napra is, legyen szo akar egy havi nagybevasarlasrol. De ugye olyan nincsen, hogy leugrom egy autoert a sarki kolcsonzobe :)

Balance Of Power 2010.10.01. 12:26:33

@Balance Of Power: Bocsanat, "tomegkozlekedes" alatt a vonatot stb. is ertem! Metrovonalon ugyanis abszolut semmi ertelme autoval jarni, hacsak nem a cipekedes elkerulese miatt (Ikea stb.).

Androidus · http://d-ketto.blog.hu 2010.10.01. 16:56:43

@Balance Of Power: Az, hogy csúnya-e a parkoló autó, ízlés dolga. Az, hogy nem ott a helye, már nem. Az utca közlekedésre való, a garázs pedig parkolásra. Akkor legyinthetnénk erre a problémára, ha temérdek hely lenne. De pont akörül folyik a diskurzus, hogy szűkek az utcák. Szerintem kézenfekvő és nem megoldhatatlan, hogy az tűnjön el onnan elsősorban, aminek semmi keresnivalója ott. Megszoktuk, persze. A kutyagumit is megszoktuk, meg a szemetet. De ettől még tenni kéne ellene.

FayeFaye 2010.10.01. 18:23:00

Ki talalta ki ezt a foldalatti villamost?! Azt nem metronak hivjak? Allati nagy hulyeseg, a villamos Bp egyik legnagyobb erenye. Szerintem ha valasztasi lehetosege mindneki inkabb felszin folott kozlekedne, foleg telen, amikor az ember sotetben kel es megy haza...
süti beállítások módosítása