Többen is szóltatok, írtatok, hogy nincs minden rendben a Rómain. A Népszabi júniusi cikkének linkje mellett a Ébert Ágoston, a Rómaifürdői Telepegyesület főtitkárának a levele is a postaládánkban landolt. Egy kis történelem és még több jelenlegi probléma alant:

A kemping beépítésének hírére: mi lesz veled Rómaifürdő?

Több mint száz éve bölcs és előrelátó őseink megteremtették Rómaifürdőt. A Duna árterét a Szentenderi - Kalászi - Monostori - Nánási úttal határolt területen feltöltötték. Minden közművel: víz - csatorna - villany és gázművel ellátták és az utakat szilárd burkolattal fedték be. Az utcákat a XX. század elején fásították: a Zaránd, az Emőd és a Rozgonyi Piroska utcán gesztenye, a Dósa és a Keve utcán platán fasorokat ültettek. Nagy méretű telkeket mértek ki. Két épület fővárosi védelem alatt áll. A strand és a kemping területén 1896-ban közparkot hoztak létre. A közpark 1967-ig a Szentendrei ut felöli oldalán a Kertészeti Egyetem Botanikus Kertjeként, a Duna felöli oldalt szabadtéri szinpaddal, középen tóval pihenő parknak használták. Késöbb részleteiben ismertetjük a vonatkozó szakvéleményt: “...az óriási platán fáknak megőrzése ...városökológiai szerepük miatt természetvédelmi feladatnak minősíthető.”A területen hatvanas évek közepétől napjainkig folyamatosan üzemel a kemping.

A múlt század első felében Rómaifürdő csipkerózsika álmát aludta. A század közepétől a tel-kek lassan megfeleződtek, a beépítésük besűrűsödött. A hetvenes években két ormótlan társasház kezdte meg Rómaifürdő hangulatának rombolását. A „társasházasodás" folyamata folytatódott a Monostori úton. Napjainkban a Dósa utcában két családi ház alakul át többlakásos házzá. Ezek az épületek a családi házas környezetet, méretükkel és funkciójukkal átformálják, besűrítik. A beépí-tetlen telkek elfogytak, a kihalással megüresedő házak átépülnek, reméljük nem társasházakkal. Rómifürdő és a Duna part egyre jobban felértékelődik. Ez a magyarázata a terület gátlástalan átépü-lésének.

Sokkoló hatás érte Rómait a kilenevenes évek elején, a TUTTO-MOBILI réme fenyegetett. Három lakossági fórum elementáris tiltakozása, több ezer tiltakozó aláírás elsodorta a rémálmot.

A lufi a lakosság felháborodásának eredményekét kipukkadt. Ez volt az első és imereteink szerint utolsó eset, hogy a lakossági ellenállás meghíusított bevásárló központ létesítését. Ne feledjük, óriási volt a sajtóvisszhang és ami fontosabb az 1994-es választások előtt álltunk.

Ujabb rémálom: 1997-ben beépül a kemping apartmanokkal. Itt már Tarlós polgármester úr átérezte a tervezett beépítés tarthatatlanságát. A lakossági fórum és az erőteljes ellenállás, az önkormányzat egyetértésével levette napirendről a tervezett ujabb lakótelepet. Nyertünk tíz évet, de azt nem tudhattuk, hogy közben övezet átnevzésével újabb, még rombolóbb lehetőség megteremtette hatalmas, új funkciójú létesítmények építését. Nem építettek be fékeket az övezeti előírásokba, an-nak ellenére, hogy erre a jogszabályok lehetőséget adnak. A tulajdonszerzéskor érvénybenlévő és az új besorolás nyújtotta többlet lehetőségek között óriási az eltérés a magánérdek javára, a közösségi érdek kárára. Jogászok bevonásával vizsgáljuk az eljárás törvényességét.

Az alsó rakpart meghosszabbítása a Nánási útra hatalmas forgalmat zúdított. Sovány vigasz, hogy ezt előre jeleztük, a Nánási út a Szentendrei út - lámpa nélküli - egérútjává vált. A Duna felé igyekvők egyetlen jelzett gyalogátkelő helyet sem találnak az Emőd utca és a Pók utca között. Gyalogos halál szükséges, néhány kiló fehér festék helyett? Csúcsforgalom idején bedugoló Nánási út forgalma korábban csendes belső utcáinkon keresi a kiutat. A gépkocsik a parton nem találnak helyet, Rómaifürdő eddig csendes, nyugalmas utcáin parkolnak.

Duna partunk korábbi hangulata már a múlté. A csónakházak, a védettek is, elfogytak. Helyüket üdülőnek nevezett lakóparkok foglalják el. A funkciónális védelem alatt álló ,,Bibic” csónakházat lebontoták, majd csónakháznak nevezett, ,,újjáépített” létesítményén felirat: ,, Kétszintes 400m2-es apartman eladó”. Az nyílván költői kérdés, hogy a több méter magasságban lévő beton mellvéden át hogyan jut be az épületbe a csónak? A Rozgonyi Piroska utcától délre, alig négyszáz méter hosszan Budapest „vigalmi negyede" alakult ki, sajátos balkáni „bájjal". Térdig járva a porban, gyerekeiket sétáltató szülők között mázsás súlyú kerékpárosok hatalmas sebességgel cikáznak. A gépkocsik elöl elvileg lezárt területen elegáns autók parkolnak, vagy vonszolják csatahajó méretű motorcsónakjaikat. Na, és a motorcsónakok. Hely kell számukra, telket töltenek fel, minden fát kiirtva. A fák pusztulnak. Irtják. Budapestről fotóalbum jelent meg, 2000-ben készült légi felvéte-lekkel. Későbbi kiadásának felvételei 2004-ben készültek. A felvételeket összehasonlítva már érzé-kelhető a fák ritkulása. Ezeket a fotókat a legutolsó légi felvételekkel összehasonlítva az összkép még lehangolóbb. Felvételek tömegét kaptam a kivágott fákról.

Térjünk vissza a Duna-parti állapotokra. Ez telik tőlünk? Ismerem a választ: a főváros a felelős, mondják a kerület vezetői. A fővárosnál a válasz fordított: kerület szabályozza a területet és adja ki az engedélyeket és tartja számon a fákat. Lényeg közös: nincs a területnek egyetlen gazdája és nincs elképzelés mivé akarják ezt a kis ékszert formálni. Majd elfeledtem, pénz sincs. Vacsora után Japán-ban élő építész barátomat meghívtam Duna-parti sétára. Ámul. Megkapja a partszakasz hangulata. Szörnyülködik az állapotokon. Nem érti az egészet. Azonnali a véleménye, fantasztikus lehetőséget lát a terület adottságaiban. Hol van még egy világváros, ahol a város szívéhez ilyen közel, ilyen adot-tságú terület található? Neki hiszek, valami nagy baj van a szemlélettel.

Azt hittük ez lesz a legutolsó sokk: a Duna-parton, Rozgonyi Piroska utca végén – természe-tesen ujabb fairtással – lakótelep épül. Felfalják Rómaifürdőt. Elég volt!

Térjünk vissza Ó-Rómaira. A Zaránd utcán sétálunk a templom felé. Orrfacsaró bűz terjed. Itt vezet mélyen a föld alatt a 140 cm átmérőjű „Észak - budai főgyűjtő csatorna". A bűz még a csatla-kozó utcákon is érződik. Valószínűleg szakszerűtlenül építették meg és az üzemeltetéssel is gond van. A száz éve csatornázott területen 2005. óta van bűz, ekkor épült az új, nagy csatorna. Több száz tiltakozó aláírása után léptek az ügyben, megváltozott a csatorna rendszer üzemeltétése, nem itt engedik le a szippantos kocsik szennyét. Javult a helyzet, de hogy véglegesen megszünte a bűz, az csak őszre derül ki.

Keve - Zaránd - Rozgonyi utca fái még zöldülnek. Emőd utcában már alig mardt fa. Kiszáradt annál több. Főkert 2006 decemberében 150 fa kivágását tervezte. Óriási felzúdulás. Eredmény: ,,csak” 50 fát vágtak ki, igaz ültettek helyükre, majd 80 év múlva ugyanolyanra nőnek, mint amit kivágtak a Főkert ,,szakvéleménye” alapján. Ujságban olvasom, a Nagymező utcai platánok okán, hogy mit ér az ilyen szakvélemény. Tanulság lehet, csak kontrolált ,,szakvéleményt” szabad elfo-gadni, ami nemcsak a megrendelő igényét elégíti ki.

Török Ferenc képviselönktől újabb sokkoló hír: a kemping területén össesen 43.000 m2- t meg-haladó alapterületű irodaház komplexumot terveznek. A méret érzékeléséhez, a Szentendrei út és Cetz János utca sarkán ennél kisebb alapterületű a létesítmény. Másik példa, az Árpád híd pesti híd-főjénél az ikertorony mellé még egyet kell elképzelnünk, hogy érzékeljük a tervezett méretet. A kapcsolódó gépkocsi forgalom elszomorító: legalább 1000 gépkocsit kell terepszint alatt elhelyezni. Amennyiben a kocsik egymás után megállnának 5000 m (5m x 1000db) sort alkotnának, nem tévedés, 5 km! Ez a távolság: a Rómaifürdői Kempingtől a Margit hidig érne. Az építési helyen közel száz fát vágnak ki. Bejártuk a területet, ezek közel harmada platán, nem egy 1 m-es átmérőjű. Mindezt tervezik a ,, Fővárosi jelentőségű védett természeti értéknek” mínősített területen. (Lásd Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzata 3/A mellékletének – korlátozások címszavát.) A ha-talmas mennyiségű gépkocsit csak terepszint alatt lehet elhelyezni, mindezt a strand hidrológiailag védett körzetén belül! Ezeknek az érvényben lévő szabályoknak miként felel meg a tervezett beru-házás, ezt senki sem kérte számon a bizottsági ülésen?

Megismertük és áttanulmányoztuk az Önkormányzat Városrendezési Bizottságának ELŐTERJESZÉSI anyagát és JEGYZŐKÖNYVÉT. Az anyagban még nyoma sincs, mi indokolja a gigantikus méretű, környezetidegen, természetromboló IRODA KOMPLEXUM tervét. Mi módon felel meg az elképzelés a fentvázolt korlátozásoknak? A bizottság 6 igen és 2 tartózkodás melett elfogadta az elképzelést. A Rómaifürdő Telepegyesület ülésén a részvevők kérték, hogy a cikkben név szerint szerepeljenek a szavazók, a jegyzőkönyv szerint íme: Mihalik Zoltán (VKKB elnöke), bizottsági tagok: Páll Attila,Pauli Antal,Désiné Német Éva,Sáringer Kálmán. Sorjáznak a kérdések, néhányat ismételve: környezetvédelmi és közlekedési hatástanulmányt nem tartalmazott az általunk ismegismert előterjesztés és senki sem hiányolta. A terület hidrológiai védelem alatt áll. Sem a tervekben sem a bizot-tsági ülésen ez a probléma fel sem merült. A gépkocsik, - az építési helyen,- csak terepszint alatt, kétszintes mélygarázsban férnek el. A megismert anyagban még nem is utaltak erre a problémára. A terület fővárosi korlátozás alatt áll, mint hévíznyerő helyvédelmi területe. Ne feledjük, kétszer is ,,elment” a strand víze, utoljára az aluljáró építése során.

Szabad-e Budapest egészében is jelentős zöldfelületet intenzíven, környezet idegen funkcióval (irodaház) beépíteni? A válasz egyértelműen nem! A kemping és strand utolsó összefüggő zöld-felületünk. Méretét azzal érzékelhetjük, a zöld felülete a Városliget felületének hetede.

Nézzük a birtokunkban lévő dokumentumokat: A területet 1967-ben ,,VÉDETT TERÜLET”-té nyilvánították. A terület, 1998- ig a terület az akkor érvénybenlévő BVSZ szerint: (1. mellékletben a terület:A.) Védett parkok (.. 9./) III-ker...,,Emőd-Dósa-Monostori-Szentendrei út által határolt területén lévő értékes faállomány.” A bevezető mondatokban utaltunk Kézdy András kertészmérnök - Kertészeti Egyetem - ZÖLDTERÜLETRE vonatkozó szakvéleményéből: ,,A fák többségének főként az óriási platán fáknak természeti, mikroklimatikus és esztétikai értéke méretük és lombtömegük folytán rendkívüli nagy. Élettartamuk lehetőségszerinti meghosszabbítása városökológiai szerepük miatt természetvédelmi feladatnak minősíthető.”

Kérdés hová tünt az OBVSZ-ből ez a védelem?

Egyetlen működő kemping a Fővárosban. Kizárólag irodaház építésével hasznosítható a terület? Ez év végére az irodák negyede üres lehet Magyarországon. Alkalmunk volt megismerni azt az el-képzelést, hogy békásmegyeri lakóteleptől északra hatalmas irodaház, bevásárló központ létesítését tervezik. Kérdésként merül fel: a tervezett beépítés – funkciója, nagyságrendje – szerepel-e Budapest III. kerület ,,VÁROS-FEJLESZTÉSI KOCEPCIO”-jában? Készült-e jogszabályban előírt terület értékelemzés?

Tájékozódás után, érzékelve a lakosság elementáris felháborodását, április 2-án levélben fordultunk Bús Balázs polgármesterhez. Reméljük alkalmunk lesz véleményünket kifejteni. Bár- kivel beszéltünk, első kérdésük az volt: Mikor gyűjtötök tiltakozó aláírást, hol írjuk alá ? Előbb egyeztetünk. A problémát széleskörben feltáró anyagot készítünk a lakosság tájékoztatására.

A lap legközelebbi számában bővebb anyagot adunk közre és ezután Lakossági Fórumot szervezünk. A Rómaifürdő Telepegyesület és a Rómaifürdői Települési-értékvédelmi Egylet megújult vezetéssel szervezi a lakosság tájékoztatását. Társ környezetvédelmi civil szervezetekkel és a médiákkal felvettük a kapcsolatot. A várhatóan létrejön az egyeztetés az önkormányzat vezeté-sével, ennek eredményétől tesszük függővé további lépéseineket. Ne türelmetlenkedjünk, még egyeztetés stádiumában vagyunk és az elképzelés csupán javaslat, bár sajnálatos módon ezt a Városrendezési Bizottság egyhangúlag jóváhagyta.

Mi lesz veled Rómaifürdő? A jövőbe tekintve nem vagyok maradéktalanul optimista. Amennyiben összefogunk és határozottak vagyunk, van remény, hogy megmentsük Rómaifürdő utolsó értékét. Reményt ad a korábbi aktivitásunk: nincs TUTTO MOBILI, a KEMPINGET többszöri nekifutásra még nem építették be, a csatorna is kevésbé bűzölög, közel száz fa kivágását megakadályoztuk. Ami szomorú lenne ha a kemping ily módon történő beépítésének ügyét az általunk választott testülettel kellene megvívnuk. Rendben van ez? Nincs rendben, erről kivánunk egyeztetni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, marad az aláírás gyűjtés és az egyre szélesedő nyilvánosság.

Nem tünik merész jóslásnak, hogy a jelenlegi, nyilván adszurd terv meghiusul. A megismert elképzelés, a környezet rombolásával, csak a telek tulajdonosának érdekeit szolgálja. Azt az állás-pontot képviseljük, hogy olyan szabályozást kell végrehajtani, ami egyszer és mindenkorra helyére teszi a terület sorsát, a közösség érdekeit előtérbe helyezve. A terület értékeinek, elsősorban zöldfelületének megőrzésének egyetlen ésszerű megoldása: keping, sport- szabaidő és egészségügyi rekreáció,a Dósa utcai oldalon a meglévő szálloda épület ésszerű bővítésével (emelet+tetőtér) hasznosítani. Nem áll meg az az érvelés, hogy ez a tulajdon korlátozását jelenti. A vásárláskor a telek kemping volt, komoly beépítési korlátozással! Csupán a megismert KTSZ teremtene új lehetősége-ket a magánérdek számára. A zöldterület megörzése érdekében fa regisztert kell készíteni, a fák védelmi zónájával, meg kell pontosan határozni a hidrológiai védelemből fakadó követelményeket, tisztázni kell az országos és fővárosi műemlékvédelmi, tervezésre kiható szempontokat és ezeket a telekkönyvbe be kell jegyezni. Ezek a korlátok több mint évtizede léteznek mai is élő előírások formájában és a mindenkori tulajdonos számára ismertek voltak. Egyszerű a probléma megoldása: ezeket kell betartatni és számon kérni.

Ne döntsenek rólunk, nélkülünk !

Az Urbanista elköltözött! Ha nem akarsz lemaradni a friss posztokról, katt ide:

Címkék: budapest duna építés dunapart beépítés zöldfelület iii. ker római-part

A bejegyzés trackback címe:

https://urbanista.blog.hu/api/trackback/id/tr711219485

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kis ember 2009.07.01. 11:04:07

1. nem kell gátrendszer a rómaira, csak hátrébb. A Duna majd elvégzi a munkát.
2. Kezdem megérteni az íreket, akik (majdnem) mindennek a megoldását pár kiló robbanószerben látják.

Maszat04 2009.07.01. 11:11:32

Mint rómafürdői írok!
A jó anyját annak aki gátat követel a partra. AZ üdülőövezet. Látom mi épül itt és minden évben drukkolok a Dunának, hogy vegye vissza a jussát. Sajna ezek az üdülőapartmanok, tényleges lakóházak, nos ezeket magasra építik, szint a Nánási úti gát magasságába, ezzel is védve őket és szűkítve a Duna árterét. AZért remélem a mélygarázsaikban ilyenkor a Duna az úr!
A kép amúgy nem adekvát. Ez egy 15 évvel ezelőtt épült kuplerájjá züllöt szórakozóztató épületszerű valami. A Duna elintézte mert közvetlenül a partra építették. Remélem a többire is ez sors vár!

Gera 2009.07.01. 11:21:21

Annyit tennék hozzá, hogy a Nánási út nem vált a Szentendrei kikerülő útjává. Én is erre lakom és szerintem főleg a helyiek közlekednek rajta, persze ez is elég sok autó. Elég macerás lenne ezen kikerülni a Szentendreit, mert északról jövet alig lehet onnan a Nánásira jutni (meg utána elhagyni), délről meg nem szokott akkora dugó lenni, hogy értelme legyen. Arról nem is beszélve, hogy haladni sem lehet rajta a buszok és a biciklisek miatt. Szóval a szerző megnyugodhat, a dugót a helyiek okozzák.

Der_rosarote_Panther 2009.07.01. 11:34:04

@Maszat04: A Római Clubot nem elsősorban a Duna, hanem egy konkurens maffiózócsapat intézte el, amikor felgyújtotta...
Amúgy felháborító, hogy a kempinget be akarják építeni. A szentendrei-czecz sarkán épült irodaház nem fáj senkinek, mert az amúgy is ronda sitthalommal borított telek volt. De hogy a csupa zöld kemping helyén... Remélem, nem igaz. :-(

Maszat04 2009.07.01. 11:35:44

A Nánásin amúgy alog van dugó! Szerencsére viszonylag szűk átkelési pontok vannak, pl. a vasút alatt és aki a szentendreiről le akar kanyarodni békáson az sem 2 perc. Az új híd alatt meg lezárták az eddig sunnyogóutat!

Más kérdés, hogy a kempinget elrohasztani csakis tudatops munka lehetett, mert budapesten amúgy nincs ekkora épkézláb kemping. A strand sem a régi, én még 20 éve is napi 3 focimeccset nyomtam le, és örültem, ha az Eszterházyakkal játszhattam, Marci, a kocsmáros és olykor Péter. Egészségnek is jó volt és a közösségnek is. Manapság csak nyúld le a lóvét elv megy ott is.

Before · http://azbeszt.blog.hu 2009.07.01. 11:37:18

Nánásin szoktak kerülni, igaz, csak végszükség esetén, de akkor se sokan, főleg, hogy onnan igen problémás visszajutni a Szentendreire. A dolog egyébként katasztrofális, már akkor se hittem a szememnek, amikor a Czetz J. sarkán felhúzták azt a szart. Ha most még abba a gyönyörű kempingbe is ilyeneket építenek, hát rohadjon meg az összes, aki ebben részt vett, a beruházótól kezdve az összes rohadt korrupt politikusig.
Tegnap felkerült egy videó az indexre a Rómairól, az árvíz kapcsán, középkorú bajszos úriember, összeszedetten, intelligensen osztott mindenkit, hogy micsoda szégyen, hogy nincsen gát és hogy az ő háza... Arról szívesen megkérdeztem volna, hogy mi a véleménye, mekkora szégyen, hogy egy üdülőövezet tele van építve lakóházakkal, villákkal, de már monstrózus lakóparkokkal is. Na, az a szégyen, nem a gát hiánya...

Maszat04 2009.07.01. 11:38:00

@Der_rosarote_Panther: Igaz, de a Duna is segített:)))
A sutthalom helyén valéaha egy otromba nagy gyár, a Ganz valamilyen lerakata volt. Én még voltam ott iskolai mikulás-ünnepségen. Hogy az nincs, nos az valóban nem baj!

fritz kraft · http://kraft.blog.hu/ 2009.07.01. 11:38:24

van ott más gond is, például az egy négyzetméterre eső szcientológusok száma (a mocskoknak ott az egyik épületük a Nánásin)

CyberPunK 2009.07.01. 11:40:20

Stop Shop és Eurocenter után komolyan azt hiszi itt bárki, hogy van olyan Óbudán, hogy védettség? :(

Maszat04 2009.07.01. 11:41:10

Na az a bajszos menjen ahová akar, ezektől akadok ki. Leszarom a házát, mégha engedélyes is, ártéren van és kész. Amikor 2006-ban a Duna mindent elvitt vehettem volna 45 milláért olyan házat, de olyat!!! Pontosan a Rozsgonyi árterületén. Aztán, ha az ember jobban megnézte, akkor látta, hogy a Duna "csíkja" a nappaliban van. Mondjuk egy gazdag surmó 8 évig küzdött egy medencével 2 házzal közelebb a Dunához, 2006 után betemette, így van rendjén kedves Duna!
AMúgy, ha már környzetvédelm. AZ ilyen áradásokkor talán ki kellene pucolni az Arany-patakot és ami Békásnál van, az sokat segítene!

kispista2 2009.07.01. 11:50:14

Sok seggfej elvárná, hogy állami pénzből épüljön gát (persze mobilgát hogy a kilátást ne zavarja) miközben tudatosan építkeztek árterületre, tudatosan használják lakóingatlannak a nyaralókat!

CyberPunK 2009.07.01. 11:52:06

@Maszat04: Azt se felejtsd el, hogy már elég rég óta mennek az ígéretek a főváros felöl a gát megépítésére. Tény, hogy nem kéne, de bassza meg, ha beígérik, akkor valamilyen szinten jogosan lehetne leverni a drága főpolgármester veséjét, nem?

cbc 2009.07.01. 11:53:28

Azért egy pár pohár borocska lecsúszhatott, mielőtt ez a zivataros hangvételű iromány megszültetett.

1. Reggel 7.15 és 8 óra közötti időszak kivételével egyáltalán nem vészes a forgalom a Nánási úton. Akkor valóban kikerülőút, de mióta van a Megyeri híd, nem olyan vészes. A dolog oka egyébként a Szentendrei út lámpabeállítása, a reggelente beáramló aggloszemét és a környék tömegközlekedésének hiánya. (A HÉV a parttól messze van, a buszhálózatot pedig nevezzük gyenge viccnek, a vonat sem igazán segít).

2. Az éttermekről északra a Római totálisan le van rohadva, pusztulva, este nem is szívesen sétálok fel arra. Ezt tetszene szeretni konzerválni?

3. El kell fogadni, hogy a város fejlődik, beépül. Ilyen alapon a budai és a pesti alsó rakpartot is le kellene zárni, hadd "végezze a Duna a munkáját". Az új lakóparkok szerintem egész igényesek lettek (bár nem mindegyik.

4. Ne tessék még több pohár bor után sem visszasírni a régi időket, amikor még lehetett fürödni, és strandélet volt. Ma már nem lehet, és a közeljövőben nem is várható. Az éttermeken kívül a part gyakorlatilag semmiféle lehetőséget nem nyújt.

5. Ne felejtse el senki, hogy új házak, és a beleköltözők mennyi bevételt hoznak a kerületnek. Lehetne még egy másik lehetőség: nem lenne semmi a parton, csak a fák, a csend..és a hajléktalanok. (Játszótérnél megtekinthető).

kispista2 2009.07.01. 11:56:39

Ébert Ágoston mivel jár, hogy fizázza az autósokat? Ő is egy olyan tipikus fasz, aki kocsival jár mindenhova, de aztán fikázza a dugót meg a többi autóst akik a dugót okozzák (ő persze nem hibás ezért)

neurotikk! (törölt) 2009.07.01. 11:57:21

Par eve Bekason laktam a panelokban, Duna feloli oldal. Volt egy kezdemenyezes, hogy vedjuk meg a Romai-t gattal, gyujtsunk alairasokat. Megafonos autokkal koroztek a panelhazak kozott napokig (mar azon voltam lemegyek es szettorom a hangszorot, idegesito volt)
Namarmost, A panelban lakoktol akartak alairast gyujteni arra, hogy huzzunk gatat a partra a promenad helyere/ele, hogy megvedjuk az oda epitett nagy csaladi hazakat az arviztol kozos penzen, persze jo dragan. Eleg abszurd volt a dolog, kivancsi lennek hany embert sikerult behulyiteni valamifele szelektiv magyarazkodassal.
Egy honapja arra jarva lattam a Romai Club-ot. Es valamivel eszakra a regi tobbszintes, mar vakolat nelkuli szetbombazott epuletet kozvetlen a viznel aminek korabbi torott ablakait befalaztak. Mellette is van egy elhagyatott epulet, latszolag nem jar oda senki. Mik ezek es miert nem mukodnek, miert lettek elagyatottak? Nem hianyzanak, csak kivancsi vagyok.
Az eleg gaz hogy felhuztak oket, csak hogy szetrohadjon. Senki nem hasznalja de meg utban is van latvanyilag legalabb.

kispista2 2009.07.01. 12:00:50

Mellesleg Ébert Ágoston építész-tervező, az nem zavarja, amikor más kerületekben épít monstrum lakóházakat, csak az ő szomszédságában ne épüljön semmi!

Csokis · http://csokis.blog.hu 2009.07.01. 12:04:56

Nézegettünk mostanában telkeket, házakat arrafelé. Igaz, nagyrészt Csillaghegyen, de hát a Czetz sem Római már, szóval belefér. :-)
Az egykori nyaralók sorban eltűnnek, és rettenetes méretű, pöffeszkedő monstrumok kerülnek a helyükre. Százalékra valószínűleg megfelelnek a beépítési előírásoknak, de a mivel az átlag telek szélesség errefelé 10-12 m, így iszonyú sűrűn állnak a házak egymás mellett, a maradékot meg lebetonozzák, hogy be tudjon állni az összes kocsi.
Tavaly hirdettek egy telket a Berzsenyiben. (Ez Csillaghegy szinte utolsó olyan utcája, aminek még van hangulata, a többit már elérte újgazadagék mindent kivágó és lebetonozó mániája.) Szóval a telek: a szokásos keskeny, rajta kis, lapostetejű nyaraló, 30-50 éves fák. Nézegettem, hogy lehetne rátenni egy 80-100 négyzetméteres családi házat, hogy az árnyat adó fák is megmaradjanak. Lehetett volna, de hát álmodik a nyomor, honnan a fenéből lett volna 35 millánk a telekre? Pár hónappal később megint arra jártunk, megkezdődött az építkezés. Nemhogy fa nem maradt, de az utolsó fűszálig minden letarolva, még a föld is felszedve. Most már áll az új ház. Egyáltalán nem monstrum, nem is ízléstelen, csak épp köze nincs a telekhez, illetve ahhoz, ami ez a telek korábban volt. Állhatna bárhol, bármikor. Előtte már kupacban felhalmozva ott a kb. 200 m2 viacolor, amiből a kert burkolata készül, mert a garázs ugye hátul, 50 méterre van. A maradékon gondolom lesz telepített egyenpázsit, és tujasor is a szomszédok felé, kis tó, persze szökőkúttal, hogy levegőztesse a vizet. És lesz öröm és bódottá, hogy kiköltözhetnek a zöldbe.
(A linken még látszik, milyen volt a telek, mielőtt a Stihl fűrészek megérkeztek volna: maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=hu&msa=0&ll=47.579819,19.062851&spn=0.001715,0.003449&t=k&z=18&msid=110313793827065425615.00046da1e21492500493c )

nénike · http://mandiner.hu 2009.07.01. 12:06:36

Nem épül oda semmi! Változtatási tilalom alatt áll a Római Kemping területe: obuda.hu/hir/614/Valtoztatasi_tilalom_a_Romai_kemping_teruletere/

neurotikk! (törölt) 2009.07.01. 12:12:44

@cbc: Fellengzos es lekezelo a stilusod, ezek utan te sem varhatsz korrekt megszolitast (hogy jott ide a borozas? Te igy szoktad?). Nem vedem az irot a tenyek miatt, nem is ismerem, de nem szeretem a beszologatosokat, konnyen engem is azza tesznek.
Plane hogy olyan idiota vagy, hogy nem fogod fel, a varosfejlodes nem abbol all, hogy mindent beepitunk. Vagy te akarsz olyan varosban lakni ami 20-30 km-en keresztul ut, haz es lezart privat terulet van? Akkor koltozz ilyen helyre ahol meg a Varosligetet is beepitenek.
Mondtal akkora hulyeseget a 3-as es 5-os pontokkal mint amilyennek az eredetit minositetted. Talan te mar a reggeli fogmosast is kisustivel gargalizalod le? : )) (ugye, hogy nem jol esik az ilyen hangnem? Akkor meg minek alkalmazod? Direkt sertegetni akarsz beszelgetes helyett?)
Pont a fak, a csend az ami jobban odavonzza az embereket, nem a lakoepuletek ember. Szepen surun beepitik a helyet teljesen es rogton el is veszti a vonzerejet. Meg az ott lakok szamara is.
Lehet, hogy a lakok penzes alakok es elvileg viszik a penzuket a kornyekre, de meg jobban viszik a kornyekbeli vendeglatohelyekre a sok kicsi penzuket a sok egyeb emberek akik azert mennek oda, mert kellemes hely a Romai.
Pl. en es nagyon sok baratom.

neurotikk! (törölt) 2009.07.01. 12:21:48

@cbc: csak a teljesseg kedveert, nem minden resze kellemes persze, az ettermektol eszakra nem tul vidam, de nappal arra is jo legalabb setalni vagy bicajozni (nem mazsas sullyal es nem hatalmas sebesseggel persze :) ). Ellenben inkabb a kozossegi funciot kellene erositeni mint a lakofunkciot! Ha mar javitani kellene rajta.

CyberPunK 2009.07.01. 12:23:51

@Beela: Mi a baj a mázsás súllyal? Én bringa nélkül is hozom azt. A hatalmas sebesség meg urban legend, amennyi ember mászkál ott, egyszerűen képtelenség. :D

grigorij (törölt) 2009.07.01. 12:32:49

Tetszettek volna forradalmat csinálni!
Tarlós természetesen csak addig faszagyerek, amíg demszkit basztatja...
Ja hogy a III. ker. ő vezetése alatt változott át - rossz irányba?
Kit érdekel?
Én már elköltöztem, még akkor, amikor Bíbic meg hasonló csónakházat voltak a parton és nem pénzmosók meg celebek luxusvillái!
Egy hete bringáztam odaát, és borzalom!

fatengely 2009.07.01. 12:35:22

A Nánási úton nagyon megnőtt a forgalom, amióta meghosszabbították a budai alsó rakpartot a Jégtörő utcával. A reggeli dugók és az állandó csúcsforgalom nem a Megyeri híd átadása miatt hagyott alább, hanem azért, mert lezárták a rakpartot. Azóta viszont kiszélesítették a kishidat a Pók utcánál, így könnyen megjósolható mi lesz itt megint, ha megnyitják a rakpartot.

a rómain viselkedj úgy mint a rómaiak 2009.07.01. 12:38:30

Szánalmas ami a rómain történik. Mit gondolhatnak ezek a szerencsétlenek, amikor a helyszínen szemléznek?
-Szép ez a parti sétány Antikám, de ez a sok csónakház ezzel a sok emberrel, és még a vízen is ott vannak! Ezt meg kell szüntetnünk.
-Igen Évikém meg kell, ez engem is zavar.
-Nyugodtabb lennék, ha itt lakóparkok lennének. Tudom, ez üdülőövezet hivatalosan, de ez a sok hülye hiteles álgazdagnak mindegy. Azok meg nem fognak itt csónakokat cipelni félmeztelenül keresztbe az úton.
-Jó ötlet. Legyen ez. És van nem messze innen egy kimpeng, az is nagyon idegesít.
-A kempingre gondolsz? Szörnyű ami ott folyik. Külföldi országokból idáig jönnek, csak hogy ott aludhassanak a sok hülye öreg fa között.
-Ennek véget vetünk. Különben is utálom a ripacs fűzöldet. Építünk oda egy elegáns szürke irodaházat.
-Nagyon jól hangzik. Attila és Kálmán úgyis érdekelt az építőiparban, menjünk vissza az irodába és beszéljük meg velük. És különben is agyon csípnek a kurva szúnyogok.

fatengely 2009.07.01. 12:43:01

De legalább ekkora probléma a Nánási úton, hogy ezt a felfestett gyalogátkelő nélküli parti utat autópályaként használják sokan, teljesen figyelmen kívül hagyva a 40-es sebességkorlátozást. Éjszaka ez borzasztóan zavaró, nappal pedig sokszor életveszélyes. Itt rengetegen laknak kis gyerekkel, pont azért, mert élhető környék, még így panelban is. Ezen kívül a nyári időszakban rengetegen látogatnak a partra, akik ugyancsak gyalog szeretnének átkelni az úton, ne adj' Isten babakocsival. Szóval minimum a Pók és a Monostori utcák között csillapitani kellene a forgalmat 30-as táblával, gyalogátkelőhelyekkel és fekvőrendőrrel(!).

pucros 2009.07.01. 13:21:01

Lehetne azokat az irodákat kulturáltan is. Több különálló épület, mint pl. Csillebércen a KFKI területén. Ja persze lehet hogy az költséghatékonytalan.

Gyugya 2009.07.01. 14:00:28

A Hattyú csónakházban vagyunk bérlők 22 éve. Alakítottunk egy társaságot a múlt év végén (kb.80 fő), hogy közösen lépjünk fel az eladás ellen. Ha tudunk segíteni Nektek, állunk rendelkezésre.

cbc 2009.07.01. 14:51:17

fatengely: "Szóval minimum a Pók és a Monostori utcák között csillapitani kellene a forgalmat 30-as táblával, gyalogátkelőhelyekkel és fekvőrendőrrel(!)."

NEEEM! Így sem lehet közlekedni, semmi szükség a 30-as korlátozásra (=tovább van büdös). Gyalogátkelőhelyet lehetne építeni, de én évek óta ott lakom, és még egyszer sem láttam olyan forgalmat, amitől nem lehetett volna átkelni. A kisgyereket meg kell tanítani, hogy nem rohangálunk az úton. Érdekes amikor én gyerek voltam egy fekvőrendőr sem volt, mégis túléltük.

Beela: "Pont a fak, a csend az ami jobban odavonzza az embereket, nem a lakoepuletek ember". Javaslok egy sétát az utolsó étteremtől észak felé. Alig járnak arra emberek, ellenben bőségesen megtekinthetőek hajléktalansátrak. Forgalom szinte csak az éttermeknél van.

A beépítésről meg annyit, hogy többen szerintem tévédésben élnek. Budapest, és semmilyen más nagyváros soha nem lesz nemzeti park, bicikliút vagy éppen strandfürdő. A nagyvárosnak is megvannak az előnyei és hátrányai.

A parti éttermekről meg csak annyit, hogy azt javaslom, inkább ne ismerkedj meg a tulajdonviszonyokkal...:-))

Káposztakukac 2009.07.01. 16:43:54

@fatengely: én csillaghegyi vagyok, pontosan ismerem a környéket. se a forgalom sebessége, se a mérete nem indokol semmi, de tényleg semmi változtatást a mostani helyzeten. aki szerint a nánási út forgalma nagy, lehet, hogy tényleg jobban járna, ha alaskába költözne.

fatengely 2009.07.01. 18:35:16

Kedves cbc és Káposztakukac!

Nyílván a forgalom nagysága relatív, de mégegyszer kiemelném a saját meglátásom, miszerint a forgalom jelenleg csak azért hagyott alább, mert le van zárva a rakpart. Ősztől (vagy amikor megnyitják) újra hosszú kocsisor fog állni reggelente a Pók utcai kishídtól.

A másik sokkal nagyobb probléma, hogy gyalogátkelőhely hiányában veszélyes átmenni az úton gyerekkel, babakocsival, mert sokan nem tartják be a sebességkorlátozást (ezt javaslom megerősíteni fizikai akadállyal).
Lehet, hogy a mi gyerekkorunkban sem volt fekvőrendőr a parti úton, de nem is volt ekkora forgalom. (Még a 90-es években sem volt szinte semmi forgalom, tudom, itt lakom.)

Nem gondolom, hogy azért Alaszkába kellene költöznöm, mert gyalogátkelőhelyet szeretnék egy úttestre, illetve hogy tartsák tiszteletben a KRESZ-t a közlekedők.

antaldaniel 2009.07.01. 19:06:10

Az illusztráció szerzőjeként szeretném megjegyezni, hogy jogsértő a fényképem ilyen formában történő utánközlése.

neurotikk! (törölt) 2009.07.02. 23:45:44

@cbc: Milyen nemzeti parkrol beszelsz ember?! Es ki mondta azt hogy egesz Budapest park legyen?! Senki.
Csak arrol van szo, hogy maradjon valami park is, ne csak lakoterulet minden kozossegileg kellemes helyen.
Amirol beszeltunk az inkabb az, hogy a Varosligetet is beepitik, nem pedig az, hogy a Varosligetet mint kellemes helyet sem engedik beepiteni.
Mellelseg annak az okan, hogy a kornyeken a kozossegi funkcio felemeas, ennek okan te az egesz kozossegi funkciot visszaepitened, a helyett, hogy fejlesztened a kozossegi funkciot?
Mit akarsz inkabb? Ugye nem ertem rosszul?
Mellesleg a fekvorendort kritizalo megjegyzesed is kicsit befolyasolonak tunik. Ahol lassabb a forgalom, oda kevesebb jarmu megy egysegnyi idotartamban pofogni, ugyebar.

Mondd legyszi, hogy nem a Romai arteren van allando lakasod. legyszi mondd!

Zubreczki Dávid · http://instagram.com/zubreczkidavid 2009.07.06. 07:13:38

@antaldaniel: Kedves Dániel! Egyáltalán nem az. Amikor feltöltötted a Flickr-re a képet beállíthattad a felhasználási jogokat. Te úgy állítottad be, hogy azt bárki felhasználja bizonyos feltételek betartása mellett (lásd: Additional Information jobb oldalsó sávban). Ezek e feltételek pedig itt teljesülnek, már csak azért is, mert a képet nem töltöttem le, csak beágyaztam - a linkje a Te oldaladra mutat, fölé úsztatott egérrel kijön a szerző stb. Van egy külön blog this gomb is amúgy (amit persze, ha szigorúbb felhasználási feltételeket állítasz be, akkor meg sem jelenik, sőt akkor be sem lehet ágyazni/le sem lehet tölteni a képet). Te viszont úgy döntöttél, hogy ezt mindenkivel megosztod.

Nagyjából éppen ez a lényege a képmegosztó szolgáltatásoknak.

De ha ennyire zavar az ingyenreklám, akkor természetesen lecserélhetem valaki másikéra : )

hali

kvadrillio 2009.10.05. 17:50:16

Mi lesz veled Rómaifürdő ?
A HARAMIÁKÉ LESZEL !
A LEGSZEBB HELYEKET ELADJÁK, JACHT-KIKÖTŐKET ÉPÍTENEK,BEÉPÍTIK irodaházakkal vagy nagyobb szórakozó-házakkal....
Ki hatalmazta fel erre őket ?
SENKI.
süti beállítások módosítása